DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.3(15).33897

МІЖСЕКТОРАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ У СФЕРІ ПЕРВИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ВІЛ/СНІДУ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Н. О. Майструк, Д. С. Синявська

Анотація


У статті розглядається зміст поняття міжсекторальної взаємодії  у сфері первинної профілактики ВІЛ/СНІДу, її основні функції, принципи. Окреслено особливості розвитку міжсекторальної взаємодії у сфері первинної профілактики ВІЛ/Сніду  та проблеми розвитку в Україні. Обґрунтовано необхідність застосування міжсекторальної стратегії у сфері первинної профілактики ВІЛ/Сніду в Україні. Зазначено рекомендації до розвитку ефективної системи міжсекторальної взаємодії у сфері первинної профілактики ВІЛ/СНІДу в Україні.

Ключові слова


ВІЛ/СНІД; міжсекторальна взаємодія; первинна профілактика; соціальна реклама

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» від 12 грудня 1991року// Відомості Верховної Ради України.-1992. №11.- Ст.152.

Організація партнерства у місцевих громадян [Текст] : метод. рек. для практиків соціальної сфери / Т. П. Басюк [та ін.] ; заг. ред. І. Д. Звєрєва. - К. : Науковий світ, 2006. - 43 с.: рис. - (Бібліотечка соціального працівника/соціального педагога). - Бібліогр.: с. 38.

Построение партнерства : [метод. реком.] / под ред. Т. Дешко. – К. : Alliance, 2003. – 143 с.]

Соціальна робота : короткий енциклопедичний словник : [в 7 ч.] / [В. П. Андрущенко, В. П. Бех, В. А. Башкірєв та ін.] ; за. ред. С. В. Толстоухової. – К. : ДЦССМ, 2002. – Ч. 4. – 536 с.

Терницька С.В. Соціально-педагогічні умови взаємодії державних і громадських організацій з профілактики ВІЛ/СНІДУ серед учнівської молоді: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.05 / Терницька Світлана Вікторівна ; Інститут проблем виховання АПН України. - К., 2009. - 22 с.

Терницька С.В. Соціально-педагогічні умови між секторної взаємодії у сфері профілактики ВІЛ-інфекції в молодіжному оточенні / С. В. Терницька // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012. - № 2. - С. 34-42.

Якимец В.Н., Никовская Л.И., Коновалова Л.Н. Теория и практика межсекторного социального партнерства в России: Монография/ ГУУ. – М., 2004