DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.3(15).33890

ЕТИМОЛОГІЯ ПОНЯТТЯ «ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ» У ВІТЧИЗНЯНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

О. П. Крижанівська, О. О. Каленська

Анотація


В статті розглянуті поняття «діти з особливими потребами», «діти з особливими освітніми потребами», здійснена спроба їх етимології, наукового дискусу з проблеми технологій правового механізму впровадження та розвитку інклюзивної освіти в Україні. Основна увага приділена осмисленню міжнародного досвіду і можливостей його використання в практиці соціальної роботи в Україні.

Ключові слова


діти з особливими потребами; діти з особливими освітніми потребами; етимологія; інвалідність; інклюзивна освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Декларація про права інвалідів ООН; [Електронний ресурс]:// Декларація, Міжнародний документ від 09.12.1975. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_117

Саламанская декларация. Рамки действий по образованию лиц с особыми потребностями, принятые Всемирной конференцией по образованию лиц с особыми потребностями: доступ и качество. Саламанка. Испания, 7-10 июня 1994г.-К., 2000.-21 с.

Українська Конвенція ООН про права дитини; [Електронний ресурс]:// Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. – Режим доступу: www.unicef.org.ua

Выготський Л.С. Собрание сочинений в 6-ти томах. Т. 5. Основи дефектологам: [Под ред. Т. А. Власової.] — М: Педагогика, 1983. – с.256

Польовик О.В. Проблеми життєдіяльності дітей з особливими потребами в сучасному суспільстві//Сучасна теорія і практика соціальної роботи: зб. наук. пр./ Хмельницький: ХІСТ Університету «Україна»; [голов. ред. : М.Є.Чайковський]., 2010. – с. 99.

Уманець Г.М., Кобзар О.В., Кулєш В.О. Інклюзивна освіта: Особливій дитині – особлива увага. – Донецьк: Витоки, 2010. – 135 с.