DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.3(15).33841

МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВОЛОНТЕРСТВА: ДОСВІД ЗАХІДНИХ КРАЇН

К. О. Бєспалова

Анотація


Стаття присвячена дослідженню волонтерства, зокрема, вивченню ґенези західних мотиваційних теорій волонтерства в період 1970-1990-х років ХХ століття. Вивчення мотиваційних аспектів волонтерства на прикладі досвіду країн Заходу, може стати науковим підґрунтям для подальшого дослідження даного феномену та дозволить розробити ефективні шляхи залучення добровольців до здійснення волонтерської допомоги.

Ключові слова


волонтерство; мотивація; мотив; альтруїзм; егоїзм

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондарь А. Подготовка волонтеров в рамках ЕВРО – 2012 / А. Бондарь, Р. Исмаилов, В. Кречко // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2010. – № 2. – с. 149-152

Загальна декларація волонтерів / XI Конгрес Міжнародної асоціації Волонтерів (Париж,1990р.) // Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку. Вайнола Р.Х., Капська А.Й., Комарова Н.М. та ін – К.: Академпрес, 1999. –112 с.

Зима О.Г. Особливості волонтерства та його розвиток в Україні: препринт / О.Г. Зима, В.О. Підгайна. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2011. – 48с.

Історія, теорія та практика волонтерського руху в Україні: навч. посібник / С.Я. Харченко, В.О Кратінова, Н.Б. Ларіонова та ін.. – Луганськ: Альма-матер, 2008. – 410 с.

Карпенко О.Г. Мотивація в структурі діяльності соціального працівника; [Електронний ресурс]:// Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Srvu/2011_3-4/resurs/016.PDF

Clary, E. G., Snyder, M., & Stukas, A. A. (1996). Volunteers' motivations: Findings from a national survey. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 25, 485-505.

Cnaan, R.A., & Goldberg-Glen, R.S. (1991). Measuring motivations to volunteer in human services. Journal of Applied Behavioral Science, 27, 269-284.

Frisch, M.B., & Gerrard, M. (1981). Natural helping systems: Red Cross volunteers. American Journal of Community Psychology, 9, 567-579.

Horton-Smith, D. (1981). Altruism, volunteers, and volunteerism. Journal of Voluntary Action Research, 10, 21-36.

Lester M. Salamon, S. Wojciech Sokolowski and Megan A. Haddock Measuring the economic value of volunteer work globally: concepts, estimates, and a roadmap to the future / Johns Hopkins University, USA, 2011.

Miller, L.E. (1985). Understanding the motivations of volunteers: An examination of personality differences and characteristics of volunteers’ paid employment. Journal of Voluntary Action Research, 14, 112-122.

Smith, D.H. (1984). Altruism, volunteers, and volunteerism. In J.D. Harmon (Ed.), Volunteerism in the eighties; Fundamental issues in voluntary action (pp. 23-44). Washington DC: University Press of America.

Snyder, M, Clary, E.G., & Stukas, A.A. (2000). The functional approach to volunteerism. In G. Maio & J. Olson (Eds.), Why we evaluate: Functions of attitudes. Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum.

Tapp, J.T., & Spanier, D. (1973). Personal characteristics of volunteer phone counselors. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 41, 245-250.

Volunteering and social development / A Background Paper for Discussion at an Expert Group Meeting New York, November 29-30, 1999 United Nations.