DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.3(15).33715

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖПАРТІЙНИХ ВЗАЄМОДІЙ У СУСПІЛЬСТВАХ, ЩО ТРАНСФОРМУЮТЬСЯ

І. Є. Хомин

Анотація


Розглянуто методологічний інструментарій транзитології в дослідженні міжпартійних взаємодій в суспільствах, що трансформуються. Проаналізовано формування правил та процедур міжпартійних взаємодій на стадіях переходу до демократії, особливості їх інституалізації.

Ключові слова


міжпартійні взаємодії; теорія транзиту; перехідні суспільства; стадії переходу до демократії; правила; інституції

Повний текст:

PDF

Посилання


Вісник Харківського Національного Університету імені В. Н. Каразіна, «Питання політології». — 2009. — № 893.

Гайданка Є. Теоретико-методологічні основи дослідження сучасних демократичних підходів у політичній науці: передумови демократизації ї суспільства / Є. Гайданка // Освіта регіону Український науковий журнал Політологія психологія комунікації. – 2009. – 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.social-science.com.ua/jornal_content/106/communication

Колодій А. Політична трансформація в Україні: інституції та люди : збірник наукових праць «Ефективність державного управління» / А. Колодій. — Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007. — Вип. 12. – С.205–211.

Колодій А. Траєкторія демократичного переходу в Україні А. Колодій // Трансформація в Польщі і в Україні: 1989–2009. Вибрані аспекти ; за ред. Анджея Антошевського, Антоніни Колодій, Кшиштофа Ковальчика. – Wrocław, 2010. — С. 22–38.

Крап А. Правила гри у політиці як чинник політичної стабільності в контексті теорії неоінституціоналізму / А. Карп // Політологія. — 2009. —Т. 110. – Вип. 97 — С. 106–109.

Латигіна Н. Шляхи та структурні фази демократизації суспільства / Н.Латигіна // Політичний менеджмент. – 2005. – № 2 (11). – C.68–77.

Небрат К. Ю. Демократичний транзит як об’єкт дослідження сучасної політології / К. Ю. Небрат // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна: «Питання політології». — 2009. — № 839.

Хінтба І. Р. Три етапи еволюції транзитології: на шляху до четвертого? / І. Р. Хінтба // Кафедра політичних наук, Російський університет дружби народів.

Carothers Th. The End of the Transition Paradigm / Th. Carothers. – Journal of Democracy. –2002). – Vol. 13. – P. 5–21.