DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.4(16).33690

ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

Г. Д. Хархан

Анотація


У статті коротко проаналізовано поняття „ціннісні орієнтації”; на основі соціологічних досліджень розглянуто ціннісні орієнтації дітей-сиріт, що виховуються у державних та сімейних формах опіки на сучасному етапі розвитку українського суспільства.

Ключові слова


ціннісні орієнтації; діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування

Повний текст:

PDF

Посилання


Аналітичний звіт „Життєвий шлях випускників інтернатних закладів, дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей” (за результатами соціологічного опитування) [Текст] / [Балакірєва О. М., Чернін І. М., Хмелевська О. М., Ничипоренко С. В. та ін. ]. – К., 2010. – 106 с.

Балакірєва, О. В. Трансформація ціннісних орієнтацій в українському суспільстві / О. В. Балакірєва // Український соціум. – 2002. – №1. – С. 21-32.

Головатый, Н. Ф. Социология молодежи [Текст] / Николай Федорович Головатый. – К., 1999. – 224 с.

Запобігання інституціалізації дітей раннього віку. Інноваційні технології соціальної роботи з профілактики відмов від новонароджених дітей [Текст]: метод. посіб. / [за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Петрочко]. – К. : Століття, 2008. – 224 с.

Молодь в умовах становлення незалежної України (1991-2011 роки) : щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні [Текст] / [редкол. О. В. Бєлишев та ін.]. – К., 2011. – 224 с.

Нагорный, Б. Г. Глобализация и ценности личности / Б. Г. Нагорный // Соціологічні дослідження. – 2006. – №6. – С. 5-17.

Пархимович, А. А. Планы и надежды детей-сирот / А. А. Пархимович // Мониторинг общественного мнения. – 2008. – №3 (87). – С. 93-102.

Соціальна робота: Короткий енциклопедичний словник [Текст]. – К. : ДЦССМ, 2002. – 536 с.

Чутова, Н. П. Впливовість мас-медіа на формування ціннісних орієнтацій сучасної української молоді (на прикладі Дніпропетровського регіону): автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. соц. наук : спец. 22.00.04 „Спеціальні та галузеві соціології” / Н. П. Чутова. – Запоріжжя, 2010. – 16 с.

Ярчевский, Е. Ю. Формирование социальных ценностей молодежи из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей / Е. Ю. Ярчевский // Развитие альтернативных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей : международный сборник научных статей. Часть II. – Армавир, 2009. – С. 163-168.