DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.3(19).32546

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПАРАДИГМИ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

Н. М. Хома

Анотація


Розкрито особливості зарубіжних моделей соціальної держави, зумовлені процесами модернізації. Типологізовано сучасні соціальні моделі, створено сучасний політологічний концепт моделей соціальної держави. Визначено основні тенденції розвитку соціальної дер¬жави в умовах сучасних глобалізаційних викликів. На основі аналізу процесів становлення соціальної держави в Україні окреслено параметри перспективної національної моделі соціальної держави.


Ключові слова


соціальна держава; модель соціальної держави; соціальні права; глобалізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Співак В. М. Політико-правовий та соціокультурний виміри глобалізації: монографія / В. М. Співак. – К. : Логос, 2011. – 416 с.

Хома Н. М. Моделі соціальної держави: світовий та український досвід : Монографія / Н. М. Хома. – К. : Юридична думка, 2012. – 592 с.

Чиркин В. Е. Общеловеческие ценности и современное государство / В. Е. Чиркин // Государство и право. – 2002. – № 2. – С. 5-13.