DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.4(20).32123

НАСТУПНІСТЬ В ОСВІТІ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЯКОСТІ: СОЦІОЛОГІЧНЕ ТРАКТУВАННЯ

І. С. Нечітайло

Анотація


Генеральна ідея статті полягає у тому, що, з соціологічної точки зору, про виску якість освіти можна говорити тільки якщо інститут освіти сприяє вирівнюванню соціальних шансів, а не поглибленню соціальної нерівності. Ставиться на меті розкриття соціологічного змісту поняття наступності в освіті як принципу, дотримання якого забезпечує високу якість освіти та вирівнювання соціальних шансів індивідів і груп. Задля досягненні цієї мети автор вдається до більш детального розгляду особливостей взаємозв’язку освіти та соціальної нерівності.

Ключові слова


код; наступність в освіті; освіта; педагогічний труд; якість освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Бернстайн Б. Класс, коды и контроль: структура педагогического дискурса / Б. Бернстайн. – М. : Просвещение, 2008. – 272 с.

Бурдье П. Воспроизводство: элементы теории системы обра-зования / П. Бурдье, Ж.-К. Пассрон; Пер. с фр., предисл. Н. А. Шматко. − М. : Просвещение, 2007. − 267 с.

Куда идет российская культура? : Материалы круглого стола (27-28 июня 2009 г.) / [участники : А. С. Запесоцкий, В. С. Степин и др.] ; науч. ред. В. С. Степин. − СПб. : СПбГУП, 2010. – 123 с.

Фрейре П. Педагогика угнетенных [Электронный ресурс] / П. Фрейре. – Режим доступа: http://nb.kharkov.ua/load/pedagogika_ugn

Щудло С. А. Вища освіта у пошуках якості: Quo Vadis / С. А. Щудло. – Харків=Доогобич : Коло, 2012. – 340 с.

Blumenfeld L. Dumbing us down: the hidden curriculum of compulsory schooling by John Taylor Gatto / L. Blumenfeld // The Blumenfeld Education Letter. – May 1993. Режим доступа: http://www.johntaylorgatto.com/bookstore/dumbdnblum3.htm .

Shor I. Empowering education: critical teaching for social change / Ira Shor. − Chicago: University of Chicago Press, 1992. – 225 р.

Young M. From a constructivism to realism in sociology of curriculum / M. Young // Review of Research in Education.− Vol. 32.− 2008. − Р. 3−28.