DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.4(20).32119

ІДЕОЛОГІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА: ЕЛЕКТОРАЛЬНІ УСТАНОВКИ ЛУГАНЧАН

М. Н. Єнін

Анотація


Стаття присвячена аналізу загальних тенденцій трансформації політичних ідеологій сучасного суспільства. На думку автора, в сьогоднішньому суспільстві ідеології не виконують функції, які були характерні в індустріальному суспільстві.  Одним з проявів кризи ідеологій є наявність слабкої ідеологічної ідентичності, що має незначний зв'язок з електоральною поведінкою. На прикладі аналізу мотивів електоральних установок луганчан, автор показує відсутність прагнення реалізувати класовий і груповий інтерес, брак раціональних мотивів голосування.


Ключові слова


ідеологія; електоральні установки; ідентичність

Повний текст:

PDF

Посилання


Єнін М. Н. Ідеологічні трансформації в суспільстві другого модерну // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ. Т.XIII. Вип. 217. Серія «Соціологія». – Донецьк, 2012 р. – С. 165–171.

Le retour des classes sociales: Inégalités, dominations, conflits /Sous le dir. de P. Bouffartigue. – P., 2004. – 286 p.

Бек У. Собственная жизнь в развязанном мире : индивидуализация, глобализация и политика [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.soc.pu.ru/publications/pts/bek_3.shtml 9.

Вишняк О. І. Електоральна соціологія / О. І Вишняк // Спеціальні та галузеві соціології / За ред. В. Є. Пилипенка. – К. : Каравела, 2003. – С. 187 – 219.

Шевченко Ю. Д. Поведение избирателей в России: основные подходы [Електронний ресурс] – Режим доступу: socioline.ru/files/shievchienko...

Кононов І. Ф. Вибори: гра еліт на полі суспільних опіній / І. Ф. Кононов // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологічні науки. – 2013. – № 11 (270). – С. 5 – 45.

Єнін М. Н. Формування вибору кандидатів по мажоритарних округах / М. Н. Єнін // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологічні науки. – 2013. – № 11 (270). – С. – 46 – 57.

Одномандатний виборчий округ № 105. Результати голосування [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rbc.ua/rus/vyboru2012/person/o190

Одномандатний виборчий округ № 109. Результати голосування [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.rbc.ua/rus/vyboru2012/person/o194

Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг: У 2-х т. Том 2: Таблиці і графіки / За ред.. д. філос. н. Є. І. Головахи, д. соц. н. М. О. Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2011. – 480 с.