DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.4(20).31500

ЕЛЕКТОРАЛЬНИЙ АСПЕКТ ІНДЕКСУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ У КОНТЕКСТІ ОЦІНЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ

М. Чабанна

Анотація


У статті окреслено роль оцінки електорального процесу при побудові індексів інституційного розвитку політичної системи, спрямованих на типологізацію політичних режимів, зокрема у перехідних країнах. У цьому контексті автором зіставлено обчислені для України індекси за період 2000-2011 рр.


Ключові слова


демократія; автократія; гібридний режим; індекс демократії; політична система; вибори; політична участь; політична конкуренція; індекс Т.Ванханена; індекс диспропорційності представництва; індекс Бертельсмана; індекс демократичної дії

Повний текст:

PDF

Посилання


Bollen K.A. Issues in the Comparative Measurement of Political Democracy //American Sociological Review. - 1985. - № 45. – P. 370-390.

BTI Scores 2003-2012 // Transformation Index BTI 2012. – Режим доступу: http://www.bti-project.org/uploads/tx_jpdownloads/BTI_2012_2010_2008_2006_2003_Scores_01.xls - Назва з екрану.

The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy 2008. - С. 24-26. – Режим доступу: www.graphics.eiu.com/PDF/Democracy%20Index%202008.pdf – Назва з екрану.

Nations in Transit. Ukraine. / Freedom House. – Режим доступу: http://www.freedomhouse.org/report/nations-transit/2012/ukraine - Назва з екрану.

Nations in Transit 2012. Methodology. / Freedom House. – Режим доступу: http://www.freedomhouse.org/report/nations-transit-2012/methodology - Назва з екрану.

Political Risk Services Methodology (PRS) // The PRS Group. – Режим доступу: http://www.prsgroup.com/PRS_Methodology.aspx - Назва з екрану.

Transformation Index BTI. Transformation Index of the Bertelsmann Stiftung 2010. BTI 2010 Manual for Country Assessments. – Режим доступу: www.bertelsmann-transformation-index.de/en/bti/ - Назва з екрану.