ГЛОБАЛЬНА ЯДЕРНА БЕЗПЕКА: АКТУАЛЬНІ НАГОЛОСИ ПОЛІТИКИ

Автор(и)

  • О. М. Соколовська Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2023.1(57).280813

Ключові слова:

політичні процеси, ризики, зовнішньополітичні відносини, безпека, загроза, небезпека, глобалізм, ядерна небезпека, стабільність, глобальна стабільність

Анотація

У статті представлено аналіз розуміння глобальної ядерної безпеки в аспекті політичних акцентів. Актуальність пояснюється процесами, які зараз відбуваються в усьому світі, з урахуванням військових дій в Україні. Крім того, змінюється глобальний ядерний порядок, відбувається зміна клімату, спостерігається нестабільність цін на нафту та все більше виникає проблем з безпекою енергопостачання. Це говорить про актуальність та важливість звернення до вивчення питань щодо майбутнього використання ядерної енергії. Ядерне майбутнє вимагає значних зусиль, спрямованих на зміцнення міжнародних організацій та нормативної бази, які є системою управління глобальними ядерними справи. Визначено, що ядерна безпека вимагає глобальних рішень, мережі національних заходів, міжнародних правових угод та добровільних ініціатив, які формують основу комплексної та ефективної глобальної архітектури безпеки. За відсутності комплексної та ефективної архітектури прогрес, досягнутий країнами, зменшується і країнам буде складно підтримувати прогрес у напрямку вперед. Сьогодні підходи країн до ядерної безпеки дуже відрізняються, створюючи небезпеку, створюються слабкі ланки, якими можуть скористатися терористи, шукаючи найпростіший шлях до ядерних матеріалів, придатних для використання у зброї. Лише загальна система, яка зобов’язує всі держави відповідати за однакові стандарти, може забезпечити це. Усі країни повинні ефективно виконувати свою суверенну відповідальність щодо безпеки своїх ядерних матеріалів та засобів для запобігання акту катастрофічного ядерного тероризму і, таким чином, збереження переваг мирного ядерне використання.

Біографія автора

О. М. Соколовська, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

аспірантка кафедри історії та світової політики

Посилання

Абрамов В., Ситник Г., Смолянюк В. Глобальна та національна безпека. Київ: НАДУ, 2016. 784 с.

Адамович С., Грицан О., Пташник І. Особливості реалізації міжнародного та національного законодавства про ядерну зброю. Івано-Франківськ, 2017. 294 с.

Безпека та нерозповсюдження. Науково-технічний центр експорту та імпорту спеціальних технологій, техніки та матеріалів. 2022. URL: http://www.ntc.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=175&lang=uk

Глобальна безпека знаходиться під загрозою через дії Росії і КНДР. Еспресо, 13 травня, 2022. URL: https://espreso.tv/globalna-bezpeka-znakhoditsya -pid- zagrozoyu-cherez-dii-rosii-i-kndr-mishel)

Гольцов А. Геополітика та політична географія. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 416 с.

Гриценко А. Як зміниться глобальний порядок, якщо світ не стримає ядерного божевілля Путіна. 11 жовтня 2011. LB/UA/ дорослий погляд на світ. URL: https://lb.ua/world/2022/10/11/532157_yak_zminitsya_globalniy_ poryadok.html

Завада Я. Іранська ядерна програма в контексті світової та регіональної безпеки: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії: 052 – політологія. Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2020. 248 с.

Їжак О. Ядерне стримування і ядерний шантаж у політиці РФ. Національний інститут стратегічних досліджень. 2022. URL: https://niss.gov.ua/news/statti/yaderne-strymuvannya-i-yadernyy-shantazh-u-politytsi-rf

Коккс Дж. Ядерне стримування сьогодні. НАТО ревю. 08.07.2022 https://www.nato.int/docu/review/uk/articles/2020/06/08/yaderne-strimuvannya-s-ogodn/index.html

Мануїлова К. Застосування ядерної зброї як запорука міжнародного миру та безпеки. Конгрес міжнародного та європейського права. Одеса : Фенікс, 2019. С. 90–92.

Меньшакова Д. Ядерний статус Франції як чинник її публічного позиціонування в євроатлантичному безпековому середовищі. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 052 Політологія. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Анотація. 2021. URL: https://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/phd/DF08.051.013/annotation_60ae9cfa3e5f2.pdf

Міжнародний режим ядерної безпеки. Cайт з питань ядерної безпеки, радіаційного захисту та нерозповсюдження ядерної зброї. 2022. URL: https://www.uatom.org/mizhnarodnyj-rezhym-yadernoyi-bezpeky

Пехник А., Кройтор А. Розуміння та суттєві фактори політичного ризику. Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру. Одеса: Гельветика, 2021. №1. С. 172–175.

СІПРІ 2020: Щорічник: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека. Київ: Заповіт, 2021. 662 с. URL: https://razumkov.org.ua/ images/sipri/ SIPRI_2020_ukr.pdf

Стамат В. Ядерна безпека: глобалізаційні аспекти запобігання міжнародним конфліктам. Інформаційно-психологічна та техногенна безпека: історичні аспекти, особливості захисту суспільства та особистості. Миколаїв: МНАУ, 2021. С. 14–17. URL: http://dspace.mnau.edu.ua/ jspui/bitstream/123456789/ 10793/1/14-17.pdf

Ядерна дипломатія: ризики повертаються. 2020. URL: https://bintel.org.ua/analytics/voennivoprosy/armii-voorugenie/yaderna-diplomatiya-riziki-povertayutsya/

Full text of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. 2017. https://www.icanw.org/tpnw_full_text

Global Nuclear and Radiological Security. Securing radioactive materials to prevent theft and terrorism. 2022. URL: https://www.pnnl.gov/global-nuclear-radiological-security

High level event: Reinforcing the global nuclear security architecture: Universalization of the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (ICSANT). United Nations. 2022. URL: Office of Counter-Terrorism. https://www.un.org/counterterrorism/events/Reinforcing_the_global_nuclear_security_architecture_ICSANT

Neakrase S. The Global Nuclear Security Architecture: Closing Gaps to Build Greater Assurance, Accountability, and Action. Саnada, Nuclear Threat Initiative, 2021. 28 p.

The Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. 1996. URL: https://www.nti.org/education-center/treaties-and-regimes/comprehensive-nuclear-test-ban-treaty-ctbt/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-31

Номер

Розділ

Політологія