Повноваження Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України щодо нормативно-правового регулювання захисту інформації з обмеженим доступом

Автор(и)

  • Д. В. Коц Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.№2(50).242902

Ключові слова:

захист інформації, інформація з обмеженим доступом, інформаційна безпека, Держспецзв’язку

Анотація

У цій статті продовжується авторське дослідження питання правового регулювання інформації з обмеженим доступом та захисту цього виду інформації. Визначаються та аналізуються також питання захисту інформації з обмеженим доступом у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України. Крім цього, у дослідженні визначаються та аналізуються повноваження Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в частині правового (нормативноправового) регулювання захисту інформації з обмеженим доступом, у тому числі для внутрішнього застосування органами і підрозділами, які входять до структури управління цього державного органу. Встановлено, що акти регулювання центрального органу виконавчої влади у структурі Держспецзв’язку, які за загальним правилом не можуть визнаватися законодавством, безумовно, чинять вплив на галузь захисту інформації чи її окрему сферу. Такі акти видаються в межах наданих повноважень у розвиток актів законодавства, які мають вищу юридичну силу та входять до внутрішньогалузевої системи нормативно-правового регулювання питань захисту інформації з обмеженим доступом. Визначено, що правове регулювання захисту інформації з обмеженим доступом на рівні внутрішньовідомчих актів – актів організаційно-розпорядчого характеру в Держспецзв’язку має свої особливості, в тому числі, зважаючи на вид інформації з обмеженим доступом. Вони органічно доповнюють і визначають відомчі особливості правового регулювання питань захисту інформації з обмеженим доступом у Держспецзв’язку порівняно із загальнодержавною системою. Особливість нормативно-правового регулювання захисту інформації з обмеженим доступом для Держспецзв’язку полягає у проведенні у вказаному державному органі значного обсягу нормотворчої роботи для забезпечення прийняття центральним органом виконавчої влади у структурі Держспецзв’язку в межах наданих йому повноважень і на виконання нормативноправових актів, які регулюють суспільні відносини у галузі захисту інформації з обмеженим доступом, масиву нормативних документів (актів), які дозволяють рухатися галузі у ногу з часом. Зокрема, такі нормативні акти видаються Адміністрацією Держспецзв’язку для встановлення дозвільного порядку проведення робіт із захисту інформації для власних потреб.

Біографія автора

Д. В. Коц, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

начальник юридичного сектору
Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації

Посилання

Коц Д.В. Система нормативно-правових актів, що регулюють захист інформації з обмеженим доступом. Збірник наукових праць “Juris Europensis Scientia”. 2020. № 4. С. 138–142.

Фонд нормативних документів у сфері технічного та криптографічного захисту інформації / Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України : вебсайт. URL: http://195.78.68.84/dsszzi/ control/uk/ publish/article?art_id=302366&cat_id=89734 (дата звернення: 15.11.2020).

Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України : Закон України від 23.02.2006 № 3475-IV. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2006. № 30, ст. 258.

Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації : Постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 411 / Верховна Рада України : вебсайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/411-2014-%D0%BF#Text (дата звернення: 15.04.2021).

Уряд доручив Адміністрації Держспецзв’язку організовувати акредитацію з питань безпеки українських інформаційно-комунікаційних систем для оброблення інформації НАТО з обмеженим доступом. Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України : вебсайт. URL: https://cip.gov.ua/ua/news/uryad-doruchiv-administraciyi-derzhspeczv-yazku-or ganizovuvatiakreditaciyu-z-pitan-bezpeki-ukrayinskikh-informaciino-komunika ciinikh-sistem-dlya-obroblennyainformaciyi-nato-z-obmezhenim-dostupom (дата звернення: 15.04.2021).

Петров С.Г. Проблеми захисту державних електронних інформаційних ресурсів у контексті цифрових трансформацій і цифровізації в Україні. Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право». 2020. № 3. С. 126–132.

Юрій Щиголь: Національну безпеку монетизувати не можна. LB.ua : вебсайт. URL: https://lb.ua/ news/2021/03/04/479108_yuriy_shchigol_ natsionalnu_bezpeku.html (дата звернення: 16.04.2021).

Опубліковано

2021-10-21

Номер

Розділ

Право