Соціальне вчення та практики церкви адвентистів сьомого дня в Україні

Автор(и)

  • В. Куриляк Національний університету «Острозька академія», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5245-9700

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2020.4(48).232666

Ключові слова:

соціальне вчення, адвентисти сьомого дня, освіта, медицина, гідність людини

Анотація

У статті представлено огляд соціальних практик Церкви Адвентистів сьомого дня. Проаналізовано рівень участі адвентистів в освітній, медично-оздоровчій, філантропічній та політичній діяльності. Визначено, що освітня діяльність адвентистів базується на інтегруванні християнських цінностей в освітній процес із метою виховання цілеспрямованої особистості, здатної на високому рівні служити Богу та суспільству. Медична та оздоровча діяльність адвентистів спрямована на профілактику фізичних захворювань, оскільки вважається, що хворобу легше завчасно попередити, ніж вилікувати. Благочинством адвентисти займаються через офіційно створену організацію «Адвентистське агентство допомоги та розвитку», вважаючи, що допомога Церкви суспільству має задовольняти не лише духовні, а й фізичні потреби людини. Участь адвентистів у політиці не схвалюється, однак і не забороняється. Це пов’язано з конфліктністю й суперництвом, яке виникає в політичних перегонах, тому бажано використовувати свої таланти в тих сферах, які несуть суспільству мир та благо. Констатовано, що центральною ідею соціального вчення Церкви Адвентистів сьомого дня є захист свободи совісті та гідності людської особистості. Отже, завдяки втіленню принципів соціального вчення на практиці церковні приміщення Адвентистів сьомого дня стають соціальними лабораторіями Церкви, завдяки яким віряни цієї конфесії досягають двох цілей. Перша з них – поширення власних релігійних переконань та вчення, а друга – слідування за прикладом Христа, який під час свого життя на землі служив фізичним потребам соціуму, яке його оточувало. У підсумку дослідження зазначено, що документ «Соціальне вчення Церкви Адвентистів сьомого дня в Україні» спрямований на реалізацію Церквою двох цілей: просвітницьку та доброчинну, виконання яких дозволяє деномінації позитивно репрезентувати себе в українському та світову суспільстві.

Біографія автора

В. Куриляк, Національний університету «Острозька академія»

докторантка кафедри культурології та філософії

Посилання

Чернушко І.Г. Державно-церковні відносини в контексті соціальної доктрини Церкви Адвентистів сьомого дня. Релігія та соціум. 2014. № 3. С. 193–198.

[

Буга Є.В. Соціальні доктрини протестантизму в контексті соціокультурних перетворень українського суспільства. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Сер.: Соціологія. 2013. № 213. С. 35–40.

Тригуб Г.А. Дивергентні процеси в конфесіях пізнього протестантизму України другої половини ХХ–початку ХХІ століть: зовнішні та внутрішні чинники : дис. … канд. філос. наук : 09.00.11. Київ, 2019. 238 с.

Куриляк В.В. Соціальна доктрина Адвентистів сьомого дня як фактор впливу на суспільно-освітні процеси України. Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». 2019. № 143. С. 76–81.

Яроцький П.Л. Стан пізньопротестантських конфесій. Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. 2008. № 46. С. 302–331.

Любащенко В.І. Протестантський погляд на суспільне життя в сучасній Україні. Реформація і протестантизм: український контекст: збірник наукових. статей. Київ : Саміт-Книга, 2017. С. 451–466.

Яроцький П.Л., Решетніков Є. Інституалізація протестантизму як вихід у світ. Українське релігієзнавство. 2005. № 35. С. 238–261. 8. Основи соціального вчення Церкви Адвентистів Сьомого Дня в Україні. Київ : Джерело життя, 2004. 215 с.

Жукалюк М.А., Любащенко В.І. История Церкви христиан Адвентистов седьмого дня в Украине. Київ : Джерело життя, 2003. 320 с.

Бредфорд Ч. Доверенное управление. Настольная книга по теологии: Библейский комментарий Адвентистов седьмого дня. Заокский : Источник жизни, 2014. С. 467–483.

Барри В. Впервые адвентист седьмого дня избран в парламент Канады. Українська уніонна конференція. Церква адвентистів сьомого дня. 2019. URL: https://info.adventist.ua/vpervye-adventyst-sedmogo-dnya-yzbran-v-parlament-kanady/.

Куриляк В.В. Реакції українських адвентистів на Євромайдан. Сторінки історії: збірник наукови праць. 2020. № 50. С. 298–322.

Церковное руководство Церкви адвентистов седьмого дня.Review and Herald Publishing Association.

URL: https://asdarh.ru/wp-content/uploads/2014/11/Cerkovnoe_Rukovodstvo_2010.pdf.

Уважительное отношение и безопасность в семье. Українська уніонна конференція. Церква адвентистів сьомого дня. 2020. URL: https://esd.adventist.org/2020/07/02/uvazhitelnoeotnoshenie-i-bezopasnost-v-seme/.

Official Beliefs of the Seventh-day Adventist Church. Seventh-day Adventist Church. URL: https://www.adventist.org/beliefs/.

Fernandez N. 5 Reasons Adventists Stink at Social Justice. NadMinisterial. 2020. URL: https://www.nadministerial.com/stories/2018/8/20/5-reasons-adventists-stink-at-social-justice.

O’Rourke J.A. Toward an Adventist Theology of social justice. Spectrum. 2018. URL: https://spectrummagazine.org/views/2018/toward-adventist-theology-social-justice.

Miller B. Living a life of social justice. Columbia Union Conference. URL: http://www.columbiaunion.org/content/living-life-social-justice.

Social Justice, A Christian Duty? Seventh-day Adventist Church. URL: https://www.adventist.org/articles/social-justice-a-christian-duty/.

Опубліковано

2021-01-29

Номер

Розділ

Соціологія