Регулювання відносин купівлі-продажу товарів в інтернеті й удосконалення розслідування шахрайства

Автор(и)

  • С. Чучко Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Україна https://orcid.org/0000-0002-2435-9451

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2020.1(45).226501

Ключові слова:

шахрайство, мережа, Інтернет, купівля-продаж, правове регулювання, віртуальні правовідносини, віртуальний простір

Анотація

У статті досліджено окремі аспекти регулювання правових відносин у віртуальному просторі при купівлі-продажу товарів і послуг через мережу Інтернет. Проаналізовано основні нормативноправові акти, які визначають правову політику у сфері договірних відносин і комерціалізації в мережі Інтернет, а саме: Закон України «Про електронну комерцію», Наказ Міністерства економіки України, яким затверджені Правила продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Закон України від «Про захист прав споживачів», Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», Цивільний кодекс України тощо. Акцентовано, що останні десятиріччя відбувається стрімке зростання правочинів через мережу Інтернет, за допомогою якого можна здійснити операції побутового й комерційного призначення та придбати товар, не виходячи з приміщення. Для більшості населення така форма «віртуальної» торгівлі стала зручною і цілком задовольнила їхня потреби, істотно зекономила час. Водночас активний товарообіг у мережі зумовив і значну кількість порушень, велика кількість яких містить склад кримінальних правопорушень, у тому числі й шахрайств. Визначено шляхи, порядок, а також проблемні питання, з якими стикаються практичні працівники під час оцінювання первісної інформації та розслідування шахрайств при купівлі-продажу товарів через мережу Інтернет. Аргументовано, що знання правоохоронними органами правового режиму регулювання правовідносин у віртуальному просторі та порядку укладання угод щодо купівлі-продажу через мережу Інтернет істотно покращить якість розслідування і сприятиме встановленню об’єктивної істини у справі.

Біографія автора

С. Чучко, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Ад'юнкт кафедри криміналістики та домедичної підготовки

Посилання

Мізерак А.Б. Шахрайство при інтернет-торгівлі: схеми та аспекти запобігання. Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництв. Київ, 2017 р. С. 153–155.

Письменна О. П., Баранова О. С., Шкринда О. М. Захист прав споживачів під час придбання продукції через мережу Інтернет. Порівняльно-аналітичне право : електронне наукове видання. 2015. № 1. С. 59–62.

Юдкова К.В. Сфери правового регулювання віртуальної реальності. Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Політологія. Соціологія. Право». 2012. Випуск 2(14). С. 137–140.

Синєокий О.В. Високотехнологічне інформаційне право України. Харків : Право, 2010. 360 с.

Рассолов И.М. Интернет-право. Москва : Юнити, 2004. 143 с.

Еннан Р.Є. Правове регулювання відносин у мережі Інтернет. ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні. 2018. URL: http://aphd.ua/.

Селезньова О.М. Теоретико-методологічні основи інформаційного права України : монографія. Чернівці : Місто, 2014. 407 с.

Яременко О.І. Сучасне право розуміння відносин в інформаційній сфері та методологія їх систематизації. Інформація і право. 2017. № 3 (22). С. 30–42.

Про електронну комерцію : Закон України від 3 вер. 2015 р. № 675-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show /675-19 (дата звернення: 19.09.2020).

Правила продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями : Наказ Міністерства економіки України від 19 квіт. 2007 р. № 103. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z1181-07 (дата звернення: 25.09.2020).

Про платіжні системи та переказ коштів в Україні : Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2346-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index (дата звернення: 20.08.2020).

Про захист прав споживачів : Закон України від 12 трав. 1991 р. № 1023-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index (дата звернення: 29.08.2020).

Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг : Закон України від 6 лип. 1995 р. № 265/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/main/index (дата звернення: 01.10.2020).

Цивільний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index (дата звернення: 05.10.2020).

Воронов І.О. Феномен BOTNET – латентна мобілізація сегментів мережі Інтернет для вчинення злочинів у сфері високих інформаційних технологій. Вісн. Луган. держ. ун-ту внутрішніх справ. Луганськ, 2010. № 3. С. 275–287.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-14

Номер

Розділ

Право