Кримінальна відповідальність за керування транспортним засобом у стані сп’яніння

Автор(и)

  • В. Мисливий Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8950-4237

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2020.1(45).226499

Ключові слова:

безпека дорожнього руху та експлуатації транспорту, стан і ступінь сп’яніння особи, кримінальна відповідальність

Анотація

Стаття присвячена питанням протидії кримінальним правопорушенням, пов’язаним із порушеннями правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, передбаченими статтею 286 Кримінального кодексу України. При цьому основна увага приділяється діянням, учиненим особами, які перебували в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння.

На основі вивчення й аналізу сучасної вітчизняної судової практики з’ясовано наявність суперечностей у вироках судів різних інстанцій, у яких надається протилежна кримінально-правова оцінка в складі кримінального правопорушення, передбаченого статтею 286 КК України, такій обставині, як керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння. Сутність такої оцінки, як показує певна частина вироків, полягає в тому, що окремі суди не вважають стан сп’яніння особи, яка керує транспортним засобом, ознакою об’єктивної сторони цього складу кримінального правопорушення, а відтак не вбачають його однією з причин, яка є детермінуючим фактором указаних кримінальних правопорушень.

У статті надається критичний аналіз указаного підходу в судовій практиці й наводяться аргументи щодо його необґрунтованості, оскільки керування транспортним засобом у стані сп’яніння як причина аварійності на транспорті вважається загальновизнаною на світовому рівні.

Водночас з метою уникнення суперечностей у судовій практиці та підвищення ефективності впливу кримінально-правових засобів у протидії вказаним кримінальним правопорушенням пропонується передбачити в статті 286 КК України таку кваліфікуючу ознаку, як учинення цього кримінального правопорушення особою в стані сп’яніння.

Біографія автора

В. Мисливий, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри публічного права

Посилання

Ильф И., Петров Е. Золотой теренок : роман. Москва : Худож. лит., 1976. 320 с.

Стратегія підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 № 481-р. URL: https://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/481-2017-%25D1%2580?lang=ru (дата звернення: 30.10.2020).

Доненко В.В., Колпаков В.К. Керування транспортом у стані сп’яніння: адміністративно-деліктні проблеми : монографія. Донецьк : Юрид. акад. МВС, 2003. 196 с.

Моніторинговий кримінологічний аналіз злочинності в Україні (2009-2013 роки) : монографія / Є.М. Блажівський, І.М. Козьяков, О.О. Книженко та ін. Київ : Національна академія прокуратури України, 2014. 484 с.

Карел А. Брукхуа. Поведінкові впливи вдосконалених систем допомоги водіям – огляд. URL: https://www.academia.edu/14070996/Behavioural_impacts_of_Advanced_Driver_Assistance_ Systems-an_overview?email_work_card=thumbnail (дата звернення: 30.10.2020).

Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу Української РСР : Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 02.10.1968. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1198-07 (дата звернення: 30.10.2020).

Про заходи щодо посилення боротьби проти п’янства та алкоголізму, викорінення самогоноваріння : Указ Верховної Ради УРСР від 20.05.1985 ; Указ Президії Верховної Ради УРСР від 01.08.1985 (ст. 2154). Відомості Верховної Ради УРСР. 1985. № 33. Ст. 787.

Про посилення відповідальності за порушення правил, норм та стандартів, що відносяться до забезпечення безпеки дорожнього руху : Указ Президії Верховної Ради України «Про внесення доповнень і змін до Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 29 липня 1991 року». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1818-12 (дата звернення: 30.10.2020)

Про дорожній рух : Закон України від 30.06.1993. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/3353-12 (дата звернення: 30.10.2020).

Правила дорожнього руху : Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF/print1452632787799587 (дата звернення: 30.10.2020).

Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 09.02.2012 № 5-28кс11. URL: https://www.viaduk.com/clients/vs.nsf/ 81b1cba59140111fc2256bf700 4f9cd3/ae87d9d998d33418c22579ae002f5af2?OpenDocumenthttps://www.viaduk.com/clients/vs.nsf /81b1cba59140111fc2256bf7004f9cd3/ae87d9d998d33418c22579ae002f5af2?OpenDocument (дата звернення: 21.11.2019).

Постанова Колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 26.04.2018. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73758604 (дата звернення: 30.10.2020).

Постанова Великої палати Верховного Суду від 21.08.2019 № 13-31кс19. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84153042 (дата звернення: 30.10.2020).

Конвенція про дорожній рух (Відень, 1968 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_041 (дата звернення: 30.10.2020).

Інструкція про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції : Наказ МВС України, МОЗ України від 09.11.2015 № 1452/735. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1413-15 (дата звернення: 30.10.2020).

Вплив алкоголю та наркотиків на безпеку дорожнього руху. URL: http://ncpn.net.ua/vliyaniealkogolyu.html (дата звернення: 30.10.2020)

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-14

Номер

Розділ

Право