СОЦІОЛОГІЯ ВІЙСЬКОВОГО ПОЛОНУ В СУЧАСНИХ ВОЄННО-СОЦІАЛЬНИХ КОНТЕКСТАХ

Автор(и)

  • О. Ю. Полтораков Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.4(44).199343

Ключові слова:

соціологія, військовий полон, «гібридна війна», соціальний статус

Анотація

У загальних суспільних контекстах конфлікто-центрових трансформацій сучасного світоустрою, оцінюваних і осмислюваних передусім у термінах та категоріях «гібридної війни», суттєвих змін зазнають їх значущі суб’єкти й об’єкти, принципи та структури, норми й інститути, правила та прояви.  Це, зокрема, стосується практично всього спектра політико-соціальних суб’єктів, соціально-політичних акторів та/або соціальних учасників відповідних суспільних процесів – причому як на макро- так і на мікрорівнях. Практично це проявляється в розмиваннях та переплетіннях, урізноманітненнях комбінацій їхніх відповідних соціальних ролей та похідних соціально-правових статусів. Ці особливості передусім артикулюються щодо такої принципово специфічної соціальної групи, як «військовополонені», та суміжних із нею («заручники» тощо). Такі «мутації» передусім є похідними від «зовнішнього» соціально осмислюваного контексту складної та багато в чому неоднозначної ситуації, пов’язаної з історико-генетичними сутностями таких динамічних ситуацій, як конфлікт на Донбасі, операціоналізований передусім у категоріях антитерористичної операції (АТО) та операції Об’єднаних сил (ООС). Одним із важливих соціально значущих наслідків цього є опосередкована поляризація відповідних соціальних груп, яка являє собою складноструктуровану суміш елементів їх «віктимізації» / «стигматизації» та «героїзації »/ «ідеалізації»), а передусім «військовополонених» / «заручників» у суспільній думці та медіадискурсі.

Біографія автора

О. Ю. Полтораков, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат політичних наук, факультет соціології

Посилання

Алферов Ю. Пенитенциарная социология и перевоспитание осужденных : монография. Домоде- дово : РИПК МВД РФ, 1994.

Андрианов П. Победная слава и позор плена. Одесса, 1916.

Буряк О., Гіневський М., Катеруша Г. Військовий синдром «АТО»: актуальність та шляхи вирішення на державному рівні. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. 2015. Вип. 2. С. 176–181.

Жуков В., Федякина Л. Плен: социология бесправия : монография / под ред. В. Жукова. Москва : ВИПО, 2018.

Калдор М. Новые и старые войны: организованное насилие в глобальную эпоху. Москва : Изд-во Института Гайдара, 2015.

Кобза В. Незламні. Спогади полонених. Військо України. 2015. No 09 (179). С. 12–17.

Кревельд М. ван. Трансформация войны. Москва : Альпина Бизнес Букс, 2005.

Матяш М., Худенко Л. Український синдром: особливості посттравматичного стресового розладу в учасників антитерористичної операції. Український медичний часопис. 2014. No 6. С. 124–127.

Мацієвський Ю. Внутрішній конфлікт чи прихована агресія: академічна дискусія і експертні оцінки війни на Донбасі. Політичне життя. 2019. No 2. С. 55–68.

Бандурка А., Денисова Т., Трубников В. Общая теория социальной адаптации освобожденных от отбывания наказания (правовой и социально-психологический анализ уголовно-исполнительной политики по реабилитации осужденных). Харьков ; Запорожье : НУВД ; ЗГУ, 2002.

Підчасов Є., Ломакін Г. Аналіз соціально-психологічних проявів ПТСР в осіб, які брали участь у бойових діях. Проблеми екстремальної та кризової психології. 2011. Вип. 10 С. 86–98.

Полтораков О. Гібридна війна в контексті асиметричного світоустрою. Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць. 2015. No 100. С. 258–260.

Психологія бою: діяльність командира підрозділу щодо підтримання морально-психологічного стану особового складу в ході бойових дій : навчально-методичний посібник / А. Романишин та ін. Львів : НАСВ, 2015.

Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. Трактаты. Москва : Канон-пресс ; Кучково поле, 1998.

Світова гібридна війна: український фронт / за заг. ред. В. Горбуліна. Київ : НІСД, 2017.

Суший О. Проблема колективної травми в українському соціумі та пошук стратегій її опанування. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. 2014. No 6 (74). С. 18–32.

Татидинова Т. Социальная реадаптация бывших заключенных. Социологические исследования. 1993. No 3. С. 50–54.

Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. Москва : Ad Marginem, 1999.

Цыганков П. «Гибридная война»: политический дискурс и международная практика. Вестник Московского университета. Серия 18 «Социология и политология». 2015. No 4. С. 253–258.

Цыганков П. «Гибридные войны»: понятие, интерпретации и реальность. «Гибридные войны» в хаотизирующемся мире XXI века / под ред. П. Цыганкова. Москва : Издательство Московского университета, 2015. С. 32–42.

Шульц О. «Приватизация» насилия и информационная война в XXI веке. Московский журнал международного права. 2003. No 4 (52). С. 178–193.

Adler H. Ideas Toward a Sociology of the Concentration Camp. American Journal of Sociology. Mar., 1958. Vol. 63. No 5. P. 513–522.

Bauman Z. Wasted Lives: Modernity and Its Outcasts. Cambridge, UK : Polity Press, 2003.

Friedman M., Schnurr P., McDonagh-Coyle A. Post-traumatic stress disorder in the military veteran. Psychiatric Сlinics of North America. 1994. Vol. 17. No 2. P. 265–277.

Keating S. Prisoners of Hope: Exploiting the POW/MIA Myth in America. Random House, 1994.

Münkler H. Die neuen Kriege. Rowohlt, Reinbek, 2002.

Smith R. The Utility of Force: The Art of War in the Modern World. New York, 2008.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-04

Номер

Розділ

Соціологія