DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).198481

СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ В УКРАЇНІ (1991–2019 РР.)

Д. В. Коц

Анотація


У статті визначено і проаналізовано етапи становлення й розвитку системи захисту інформації з обмеженим доступом, зокрема її нормативно-правового регулювання, в період відновлення Україною своєї незалежності. Характеризуючи кожен із етапів становлення й розвитку системи захисту інформації з обмеженим доступом в Україні, визначили основні здобутки, що стали підвалинами для розвитку цієї важливої галузі та можуть розглядатися як фундамент для подальших напрямів удосконалення системи захисту інформації з обмеженим доступом у нашій країні. Автором статті описано власний підхід до формування поняття «система захисту інформації з обмеженим доступом», ураховано законодавчі визначення суміжних понять і включено об’єкти, щодо яких суб’єктами правовідносин здійснюються заходи захисту.

Ключові слова


інформація з обмеженим доступом; захист інформації; система захисту інформації; державна безпека; інформаційна безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Коц Д.В. Правові питання системи захисту інформації. Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. тез доп. наук.-практ. конф., м. Київ, 4 квітня 2019 р. Київ, 2019. No 10. С. 170–172.

Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України : Закон України від 23.02.2006 No 3475-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2006. No 30. Ст. 258.

Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : Закон України від 05.07.1994 No 80/94-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1994. No 31. Ст. 286.

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України : Закон України від 05.10.2017 No 2163‐VIII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2017. No 45. Ст. 42.

Гуз А.М. Історія захисту інформації в Україні та провідних країнах світу : навчальний посібник. Київ : КНТ, 2007. 260 с.

Шепета О.В. Адміністративно-правові засади технічного захисту інформації : монографія. Київ : ФОП О.С. Ліпкан, 2012. 296 с.

Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 No 2657-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1992. No 48. Ст. 650.

Про державну таємницю : Закон України від 21.01.1994 No 3855-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1994. No 16. Ст. 93.

Конституція України від 28.06.1996 No 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. No 30. Ст. 141.

Про Національну систему конфіденційного зв’язку : Закон України від 10.01.2002 No 2919-III. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2002. No 15. Ст. 103.