СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ В УКРАЇНІ (1991–2019 РР.)

Автор(и)

  • Д. В. Коц Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).198481

Ключові слова:

інформація з обмеженим доступом, захист інформації, система захисту інформації, державна безпека, інформаційна безпека

Анотація

У статті визначено і проаналізовано етапи становлення й розвитку системи захисту інформації з обмеженим доступом, зокрема її нормативно-правового регулювання, в період відновлення Україною своєї незалежності. Характеризуючи кожен із етапів становлення й розвитку системи захисту інформації з обмеженим доступом в Україні, визначили основні здобутки, що стали підвалинами для розвитку цієї важливої галузі та можуть розглядатися як фундамент для подальших напрямів удосконалення системи захисту інформації з обмеженим доступом у нашій країні. Автором статті описано власний підхід до формування поняття «система захисту інформації з обмеженим доступом», ураховано законодавчі визначення суміжних понять і включено об’єкти, щодо яких суб’єктами правовідносин здійснюються заходи захисту.

Біографія автора

Д. В. Коц, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

начальник юридичного сектору Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Посилання

Коц Д.В. Правові питання системи захисту інформації. Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. тез доп. наук.-практ. конф., м. Київ, 4 квітня 2019 р. Київ, 2019. No 10. С. 170–172.

Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України : Закон України від 23.02.2006 No 3475-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2006. No 30. Ст. 258.

Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : Закон України від 05.07.1994 No 80/94-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1994. No 31. Ст. 286.

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України : Закон України від 05.10.2017 No 2163‐VIII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2017. No 45. Ст. 42.

Гуз А.М. Історія захисту інформації в Україні та провідних країнах світу : навчальний посібник. Київ : КНТ, 2007. 260 с.

Шепета О.В. Адміністративно-правові засади технічного захисту інформації : монографія. Київ : ФОП О.С. Ліпкан, 2012. 296 с.

Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 No 2657-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1992. No 48. Ст. 650.

Про державну таємницю : Закон України від 21.01.1994 No 3855-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1994. No 16. Ст. 93.

Конституція України від 28.06.1996 No 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. No 30. Ст. 141.

Про Національну систему конфіденційного зв’язку : Закон України від 10.01.2002 No 2919-III. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2002. No 15. Ст. 103.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-24

Номер

Розділ

Право