DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).198129

ТЕОРІЯ МИРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ КОНФЛІКТІВ Й. ГАЛЬТУНГА ТА ЇЇ ПОТЕНЦІАЛ

Д. В. Кундельський

Анотація


У статті проаналізовано наукові підходи до конфлікту як суспільно-політичного явища й теорію мирної трансформації конфліктів норвезького вченого Й. Гальтунга.
Конфлікт може виконувати як позитивні, так і негативні функції в суспільстві. Якщо розглядати суспільство на макрорівні, то в суспільних науках виробилися два головні підходи до його аналізу – структурно-функціональний і конфліктний. Перший підхід наголошує на негативних наслідках кон- флікту для суспільства, тоді як другий звертає увагу на його функціональний характер.
Й. Гальтунг визначає конфлікт як соціальну систему суб’єктів, що мають несумісні цільові стани, і виділяє три ключові компоненти в його структурі: ставлення, поведінку, протиріччя (трикутник конфлікту), а в основі фундаментальних конфліктів, на думку вченого, закладено ключові потреби людини: безпеки, добробуту, свободи та ідентичності.
Життєвий цикл конфлікту вчений поділяє на три фази – до насилля, під час насилля й після насилля, які він відокремлює одна від одної вибухом і припиненням насилля. Але це не означає, що насилля не можна уникнути взагалі та що конфлікт неминуче супроводжується насиллям і руйнацією, стверджує Й. Гальтунг.
Досліджено типологію конфліктів Й. Гальтунга та п’ять основних шляхів їх розв’язання, серед яких особливе місце посідає його метод «трансценд» як найскладніший і водночас найкращий спосіб досягнення оптимального результату для всіх суб’єктів конфлікту. Метод «трансценд» має на меті трансформацію конфлікту, що передбачає перенесення його в нову реальність і досягнення миру.  Співчуття, ненасилля і творчість – ось які головні підходи виділяє Й. Гальтунг для успішного розв’язання і трансформування конфлікту.
Проаналізовано пропозиції вченого щодо трансформації відомих міжнародних конфліктів у ХХ ст., зокрема між Північною та Південною Кореєю й між Перу та Еквадором.
Висловлено думку, що теорія Й. Гальтунга має великий гуманістичний потенціал, адже в умовах наявності вогнищ постійно діючих міжнародних конфліктів і загрози застосування ядерної зброї вона пропонує найбільш оптимальні шляхи для їх мирного врегулювання.


Ключові слова


конфлікт; трансформація конфлікту; насилля; метод «трансценд»

Повний текст:

PDF

Посилання


Мацієвський Ю. Теоретичні аспекти аналізу суспільних конфліктів: множинність концептуальних підходів. Людина і політика. 2004. No 3. C. 2–6.

Гилинский Я. Социальное насилие. URL: https://zakon.ru/blog/2012/3/9/socialnoe_nasilie (дата звернення: 27.04.2019).

Хронология войн ХХI века. URL: http://historywars.info/Hronologija_vojn_5_XXI_veka.html (дата звернення: 27.04.2019).

Ядерные державы: кто имеет самое опасное оружие в мире. URL: https://www.segodnya.ua/ lifestyle/science/yadernye-derzhavy-kto-imeet-samoe-opasnoe-oruzhie-v-mire-1061165.html (дата звернення: 27.04.2019).

Years – 100 Peace & Conflict Perspectives. Transcend Unsversity Press. URL: https://www.transcend.org/tup/index.php?book=1 (дата звернення: 28.04.2019).

Our mission statement. Transcend Unsversity Press. URL: https://www.transcend.org/#about (дата звернення: 28.04.2019).

Galtung Johan. Theories of Conflict. Definitions, Dimensions, Negations, Formations. Transcend Unsversity Press. URL: https://www.transcend.org/files/Galtung_Book_Theories_Of_Conflict_single. pdf (дата звернення: 28.04.2019).

Galtung Johan. Conflict Transformation by Peaceful Means (The Transcend Method), participants' and trainers' manual, United Nations Disaster Management Training Programme. Geneva, 2000. 178 p.

Galtung, Johan. Theories of Peace: A Synthetic Approach to Peace Thinking. Oslo : International Peace Research Institute. 1967, 2005. 238 p.

Fischer Dietrich. Johan Galtung: Pioneer of Peace Research. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2013. Vol. 15. P. 14–15.

Політичний реалізм. URL: http://uchebnik-online.com/131/1330.html (дата звернення: 28.04.2019).