ТЕОРІЯ МИРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ КОНФЛІКТІВ Й. ГАЛЬТУНГА ТА ЇЇ ПОТЕНЦІАЛ

Автор(и)

  • Д. В. Кундельський Національний університет «Острозька академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).198129

Ключові слова:

конфлікт, трансформація конфлікту, насилля, метод «трансценд»

Анотація

У статті проаналізовано наукові підходи до конфлікту як суспільно-політичного явища й теорію мирної трансформації конфліктів норвезького вченого Й. Гальтунга.
Конфлікт може виконувати як позитивні, так і негативні функції в суспільстві. Якщо розглядати суспільство на макрорівні, то в суспільних науках виробилися два головні підходи до його аналізу – структурно-функціональний і конфліктний. Перший підхід наголошує на негативних наслідках кон- флікту для суспільства, тоді як другий звертає увагу на його функціональний характер.
Й. Гальтунг визначає конфлікт як соціальну систему суб’єктів, що мають несумісні цільові стани, і виділяє три ключові компоненти в його структурі: ставлення, поведінку, протиріччя (трикутник конфлікту), а в основі фундаментальних конфліктів, на думку вченого, закладено ключові потреби людини: безпеки, добробуту, свободи та ідентичності.
Життєвий цикл конфлікту вчений поділяє на три фази – до насилля, під час насилля й після насилля, які він відокремлює одна від одної вибухом і припиненням насилля. Але це не означає, що насилля не можна уникнути взагалі та що конфлікт неминуче супроводжується насиллям і руйнацією, стверджує Й. Гальтунг.
Досліджено типологію конфліктів Й. Гальтунга та п’ять основних шляхів їх розв’язання, серед яких особливе місце посідає його метод «трансценд» як найскладніший і водночас найкращий спосіб досягнення оптимального результату для всіх суб’єктів конфлікту. Метод «трансценд» має на меті трансформацію конфлікту, що передбачає перенесення його в нову реальність і досягнення миру.  Співчуття, ненасилля і творчість – ось які головні підходи виділяє Й. Гальтунг для успішного розв’язання і трансформування конфлікту.
Проаналізовано пропозиції вченого щодо трансформації відомих міжнародних конфліктів у ХХ ст., зокрема між Північною та Південною Кореєю й між Перу та Еквадором.
Висловлено думку, що теорія Й. Гальтунга має великий гуманістичний потенціал, адже в умовах наявності вогнищ постійно діючих міжнародних конфліктів і загрози застосування ядерної зброї вона пропонує найбільш оптимальні шляхи для їх мирного врегулювання.

Біографія автора

Д. В. Кундельський, Національний університет «Острозька академія»

аспірант

Посилання

Мацієвський Ю. Теоретичні аспекти аналізу суспільних конфліктів: множинність концептуальних підходів. Людина і політика. 2004. No 3. C. 2–6.

Гилинский Я. Социальное насилие. URL: https://zakon.ru/blog/2012/3/9/socialnoe_nasilie (дата звернення: 27.04.2019).

Хронология войн ХХI века. URL: http://historywars.info/Hronologija_vojn_5_XXI_veka.html (дата звернення: 27.04.2019).

Ядерные державы: кто имеет самое опасное оружие в мире. URL: https://www.segodnya.ua/ lifestyle/science/yadernye-derzhavy-kto-imeet-samoe-opasnoe-oruzhie-v-mire-1061165.html (дата звернення: 27.04.2019).

Years – 100 Peace & Conflict Perspectives. Transcend Unsversity Press. URL: https://www.transcend.org/tup/index.php?book=1 (дата звернення: 28.04.2019).

Our mission statement. Transcend Unsversity Press. URL: https://www.transcend.org/#about (дата звернення: 28.04.2019).

Galtung Johan. Theories of Conflict. Definitions, Dimensions, Negations, Formations. Transcend Unsversity Press. URL: https://www.transcend.org/files/Galtung_Book_Theories_Of_Conflict_single. pdf (дата звернення: 28.04.2019).

Galtung Johan. Conflict Transformation by Peaceful Means (The Transcend Method), participants' and trainers' manual, United Nations Disaster Management Training Programme. Geneva, 2000. 178 p.

Galtung, Johan. Theories of Peace: A Synthetic Approach to Peace Thinking. Oslo : International Peace Research Institute. 1967, 2005. 238 p.

Fischer Dietrich. Johan Galtung: Pioneer of Peace Research. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2013. Vol. 15. P. 14–15.

Політичний реалізм. URL: http://uchebnik-online.com/131/1330.html (дата звернення: 28.04.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-24

Номер

Розділ

Політологія