ПОРІВНЯННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАДЕКЛАРОВАНИХ І НЕЗАДЕКЛАРОВАНИХ ПРАВОВИХ ПРОБЛЕМ (ЗА ДАНИМИ ОПИТУВАННЯ 2018 РОКУ)

Автор(и)

  • М. В. Шпікер Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).195707

Ключові слова:

правові проблеми, правові потреби, захист прав, правова допомога, результати опитування

Анотація

У статті представлено порівняння двох категорій правових проблем, що виникають у населення України: «задекларованих», процес вирішення яких включає звернення до правоохоронних органів, системи правосуддя, державних установ та надавачів правової допомоги, та «незадекларованих», що не потрапляють до адміністративної статистики та в поле зору відповідних організацій, а тому не можуть бути враховані ними задля оцінки правових потреб населення. Порівняння здійснено з використанням даних опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології в 2018 році, репрезентативного для міського (за межами міст-мільйонників) населення України. Усього проаналізовано 711 «незадекларованих» та 358 «задекларованих» проблем.  Виокремлено особливості «незадекларованих» проблем за характеристиками, що стосуються обставин виникнення, процесу та результату вирішення. Дані вказують на наявність статистично значимих (на рівні 0.95) відмінностей за наступними показниками: сфера виникнення, рівень серйозності, статус вирішення, тривалість, повторюваність, наявність небажаних наслідків та подальших спроб вирішити проблему для тих, що не вирішились повністю. Зокрема, «незадекларовані» проблеми порівняно з «задекларованими» частіше стосуються порушень прав у царинах прав споживача, охорони здоров’я та освіти; тривають менше, рідше спричиняють окремі небажані наслідки та оцінюються як менш серйозні. Водночас вони з більшою ймовірністю залишаються невирішеними та повторюються. Не виявлено статистично значимих відмінностей за показниками наявності ознак дискримінації та задоволеності результатом частково чи повністю вирішених проблем. Отримані дані дають підстави вважати, що «незадекларовані» проблеми менше турбують їх носіїв, аніж «задекларовані». Проте значна частка невирішених, серйозних та довготривалих ситуацій серед «незадекларованих» вказують на те, що цю сукупність проблем також слід брати до уваги під час визначення правових потреб населення, наприклад, у процесі розробки програм правової допомоги та правопросвітницьких заходів.

Біографія автора

М. В. Шпікер, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

аспірант кафедри соціології

Посилання

Про безоплатну правову допомогу : Закон України від 04 лист. 2014 р. No 3460-VI. URL: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3460-17 (дата звернення: 16.09.2019).

Безоплатна правова допомога. Міністерство юстиції : веб-сайт. URL: https://minjust.gov.ua/legal_aid (дата звернення: 16.09.2019).3. Мережа громадських радників розширюється. Міністерство юстиції : веб-сайт. URL: https://minjust.gov.ua/news/ministry/mereja-gromadskih-radnikiv-rozshiryuetsya (дата звернення: 16.09.2019).

National Report Template ILAG Ottawa June 2019. International Legal Aid Group : веб-сайт. URL: http://www.internationallegalaidgroup.org/index.php/conferenecs/ottawa-2019/national-reports?downl oad=399:ukraine-2019 (дата звернення: 16.09.2019).

Програма надання безоплатної правової допомоги: розроблення, планування, виконання, звітування / Гриб О. та ін. Київ, 2017. 54 с.

Рівень використання правових можливостей населенням України: доступність та ефективність правових послуг. Legal Space : веб-сайт. URL: http://pravo.legalspace.org/?news=741&lang=eng (дата звернення: 16.09.2019).

Затребуваність правосуддя в Україні 2016: правові питання у щоденному житті. Звіт за результатами дослідження. URL: https://www.hiil.org/wp-content/uploads/2018/07/Justice-Needs-and- Satisfaction-in-Ukraine_UA.pdf (дата звернення: 16.09.2019).

WJP Rule of Law Index 2019. World Justice Project : веб-сайт. URL: https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2019 (дата звернення: 16.09.2019).

Що українці знають і думають про права людини: оцінка змін (2016–2018). Результати другого соціологічного дослідження. UNDP Україна : веб-сайт. URL: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/ home/library/democratic_governance/humanrightsresearch-2018.html (дата звернення: 16.09.2019).

Дослідження правових проблем та потреб в українських громадах. Звіт за результатами дослідження. URL: https://issuu.com/irf_ua/docs/ukraine_justice_needs_2018 (дата звернення: 16.09.2019).

Богданова О.В. Фактори пасивності в реалізації громадянами України своїх прав: результати дослідження та пропозиції для демократичного майбутнього України. Наукові записки НаУКМА. Сер. Соціологічні науки. 2007. Т. 70. С. 46–52.

Legal Needs Surveys and Access to Justice / Open Society Foundations. Paris: OECD Publishing, 2019. 208 p.

Legal Australia-Wide Survey: Legal Need in Australia / Coumarelos C. and others. Sydney: Law and Justice Foundation of New South Wales, 2012. 361 p.

Forell S., McCarron E., Schetzer L. No home, no justice?: the legal needs of homeless people in NSW. Sydney: Law and Justice Foundation of New South Wales, 2005. 317 p.

Grunseit A., Forell S., McCarron E. Taking Justice into Custody: The Legal Needs of Prisoners. Sydney: Law and Justice Foundation of New South Wales, 2008. 360 p.

Karras, M. On the edge of justice: the legal needs of people with a mental illness in NSW. Sydney: Law and Justice Foundation of New South Wales, 2006. 243 p.

The legal needs of older people in NSW / Ellison S. and others. Sydney: Law and Justice Foundation of New South Wales, 2004. 398 p.

Pleasence P., Balmer N. J., Denvir C. How People Understand and Interact with the Law. Cambridge UK: PPSR (Pascoe Pleasence Ltd), 2015. 229 p.

Balmer N. J., Buck A., Patel A., Denvir C., Pleasence P. Knowledge, capability and the experience of rights problems: research report March 2010. London: Plenet, 2010. 68 p.

Genn H. Path to Justice: What People Do and Think About Going to Law. Oxford and Portland: Hart Publishing, 1999. 382 p.

Sandefur R. What We Know and Need to Know About the Legal Needs of the Public. South Carolina Law Review. 2016. No 67(2). P. 443–460.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-24

Номер

Розділ

Соціологія