АКТУАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ РОЗМЕЖУВАНЬ СТ. РОККАНА ТА С. ЛІПСЕТА В КОНТЕКСТІ СЕЦЕСІЙНИХ ЗАГРОЗ

Автор(и)

  • Д. О. Попков Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.2(38).152897

Ключові слова:

соціальний розкол, лінії розмежування, сецесійні загрози, партійна система, конфлікт, примордіальні ідентичності

Анотація

У статті здійснено огляд ключових засад теорії соціальних розмежувань Ліпсета-Роккана з урахуванням основних напрямків сучасного дискурсу в цій сфері. Оцінено можливість застосування цієї концепції у дослідженні проблематики сецесійних загроз цілісності держави. Запропоновано з наведенням обґрунтування низку коригувальних застережень для підвищення наукової та практичної цінності теорії розмежувань поза межами дослідження партійної системи держави.

Біографія автора

Д. О. Попков, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

аспірант кафедри політології

Посилання

Липсет С., Роккан С. Структуры размежеваний, партийные системы и предпочтения избирателей: предварительные замечания. Политическая наука. Социально-политические размежевания и консолидация партийных систем. 2004. No 4. 210 c.

Lasarsfeld P., Berelson B., Guadet H. The People’s Choice. How Voter Makes up His Mind in a Presidential Campaign. New York-London, 1969.

Neto O., Cox G. Electoral Institutions, Cleavage Structures and the Number of Parties. The American Journal of Political Science. 1997. No 1. P. 149–230

Lipset М., Rokkan S. Cleavage Structures, Party Systems and Voter Alignment. Party Systems and Voter Alignments. New York: Free Press, 1967. 64 р.

Исаев Б.А., Власкина А.С. Теория социальных расколов Липсета – Роккана и возможности ее применения для анализа первой, второй и третьей партийных систем России. Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2016. Т. 12. No 4. С. 43–64.

Ахременко A.С. Социальные размежевания и структуры электорального пространства России. Общественные науки и современность. 2007. No 4. С. 80–92.

Нуждин С.Е. Дискуссии вокруг содержания понятия «социальный раскол». Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2015. No 7–2. С. 164–169.

Липсет С.М. Неизбывность политических партий / пер. с англ. А.Н. Кулик. Политическая наука. 2006. No 1. С. 14–26.

Забродін С.І. Постматеріальний вимір партійно-ідеологічного поля у контексті теорії політичних розмежувань. Гілея: науковий вісник. 2015. No 95. С. 348–352.

Де-Вос Дж. Этнический плюрализм: конфликт и адаптация. Личность, культура, этнос: современная психологическая антропология / ред. А.А. Белик. М.: Смысл. 2001. С. 229–277.

Романюк О. Суспільно-політичні трансформації в новоутворених посткомуністичних країнах: спроба системного аналізу. Людина і світ. 2003. No 5. С. 3–11.

Попков Д.О. Від суспільного розколу до загроз цілісності держави. Актуальные научные исследования в современном мире: материалы ХХХIV Междунар. науч. конф. (Переяслав-Хмельницкий, 27.02.2018 г.). Переяслав-Хмельницкий, 2018. С. 108–117.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-07-04

Номер

Розділ

Політологія