DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.3/4(35/36).152788

ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ – СУЧАСНИЙ МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ ТА ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ

К. Ю. Пряміцин

Анотація


У статті досліджується впровадження державою альтернативних способів взаємодії контролюючих органів з платниками податків. Охарактеризовані основні результати податкової реформи щодо розширення функціонування електронних сервісів. Розроблені пропозиції до законодавства щодо вдосконалення роботи електронного кабінету.

Ключові слова


електронний кабінет; податкове повідомлення-рішення; контролюючі органи; платники податків

Повний текст:

PDF

Посилання


Податковий кодекс України: Закон України No2755-VІ вiд 02.12.2010 р. [Електронний ресурс] // ВВР. 2011. No 13-17. Ст. 112

Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22 травня 2003 р. No 851-IV // Відомості ВР України. 2003. No 36. Ст. 275;

Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відомості ВР України. 1996. No 47. Ст. 256.

Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах вико- навчої влади [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 No 1453. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1453-2004-%D0%BF/

Про затвердження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання [Електронний ресурс]: наказ М-ва юстиції України від 11.11.2014 No 1886/5. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1421-14/

Про затвердження Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду кон- тролюючими органами [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства фінансів України від 21.10.2015 року No 916. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1617-15

Про затвердження Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2015 No 1204. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0124-16

Про затвердження Порядку функціонування Електронного кабінету [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства фінансів України від 14.07.2017 No 637. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/z0942-17

Про затвердження Стратегічного плану розвитку ДФС України на 2015–2018 роки [Електронний ресурс]: Наказ ДФС від 12. 02. 2015 р. No 80. Режим доступу: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/ zakonodavstvo-pro-diyalnis/nakazi-pro-diyalnist/63703.html

Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму- вань щодо присвоєння офіційної електронної адреси під час державної реєстрації [Електронний ресурс]: Проект Закону про внесення змін до Закону України No 7443 від 26.12.2017 р. Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63226

Матвейчук Л. Електронний податковий сервіс – сучасний механізм державного управління оподаткуванням: практичний аспект / Л. Матвейчук. Актуальні проблеми державного управління. 2014. Вип. 2(58). С. 113–119.

Полторак А.С., Усенко О.С. Оптимізація податкової політики в умовах фіскальної децентралізації в Україні / Полторак А.С., Усенко О.С. Електронне наукове видання з економічних наук “ModernEconomics”, No 2 (2017). С. 50–54.

Тофан І.М. Особливості застосування електронної звітності в оподаткуванні / Тофан І.М. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України, No 1, 2013. С. 222–229.

Пряміцин К. Удосконалення правового забезпечення досудового врегулювання податкових спорів. // Підприємництво, господарство і право. 2017. No 5. С. 119–123.