ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ – СУЧАСНИЙ МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ ТА ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ

Автор(и)

  • К. Ю. Пряміцин Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.3/4(35/36).152788

Ключові слова:

електронний кабінет, податкове повідомлення-рішення, контролюючі органи, платники податків

Анотація

У статті досліджується впровадження державою альтернативних способів взаємодії контролюючих органів з платниками податків. Охарактеризовані основні результати податкової реформи щодо розширення функціонування електронних сервісів. Розроблені пропозиції до законодавства щодо вдосконалення роботи електронного кабінету.

Біографія автора

К. Ю. Пряміцин, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

аспірант

Посилання

Податковий кодекс України: Закон України No2755-VІ вiд 02.12.2010 р. [Електронний ресурс] // ВВР. 2011. No 13-17. Ст. 112

Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22 травня 2003 р. No 851-IV // Відомості ВР України. 2003. No 36. Ст. 275;

Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відомості ВР України. 1996. No 47. Ст. 256.

Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах вико- навчої влади [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 No 1453. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1453-2004-%D0%BF/

Про затвердження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання [Електронний ресурс]: наказ М-ва юстиції України від 11.11.2014 No 1886/5. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1421-14/

Про затвердження Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду кон- тролюючими органами [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства фінансів України від 21.10.2015 року No 916. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1617-15

Про затвердження Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2015 No 1204. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0124-16

Про затвердження Порядку функціонування Електронного кабінету [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства фінансів України від 14.07.2017 No 637. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/z0942-17

Про затвердження Стратегічного плану розвитку ДФС України на 2015–2018 роки [Електронний ресурс]: Наказ ДФС від 12. 02. 2015 р. No 80. Режим доступу: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/ zakonodavstvo-pro-diyalnis/nakazi-pro-diyalnist/63703.html

Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму- вань щодо присвоєння офіційної електронної адреси під час державної реєстрації [Електронний ресурс]: Проект Закону про внесення змін до Закону України No 7443 від 26.12.2017 р. Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63226

Матвейчук Л. Електронний податковий сервіс – сучасний механізм державного управління оподаткуванням: практичний аспект / Л. Матвейчук. Актуальні проблеми державного управління. 2014. Вип. 2(58). С. 113–119.

Полторак А.С., Усенко О.С. Оптимізація податкової політики в умовах фіскальної децентралізації в Україні / Полторак А.С., Усенко О.С. Електронне наукове видання з економічних наук “ModernEconomics”, No 2 (2017). С. 50–54.

Тофан І.М. Особливості застосування електронної звітності в оподаткуванні / Тофан І.М. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України, No 1, 2013. С. 222–229.

Пряміцин К. Удосконалення правового забезпечення досудового врегулювання податкових спорів. // Підприємництво, господарство і право. 2017. No 5. С. 119–123.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-12

Номер

Розділ

Право