ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВІТРО- ТА ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЕНЕРГІЇ ПРИВАТНИМИ ДОМОГОСПОДАРСТВАМИ

Автор(и)

  • Д. В. Кузьмін Конотопський інститут Сумського державного університету, Ukraine
  • М. М. Іващенко Конотопський інститут Сумського державного університету, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.1/2(33/34).152618

Ключові слова:

експлуатація вітро- та фотоелектричних перетворювачів енергії, вітрова та сонячна енергетика, відновлювальна енергетика, приватні домогосподарства, відновлювальні енергоджерела

Анотація

У статті проаналізовані правові засади експлуатації вітро- та фотоелектричних перетворювачів енергії в приватних домогосподарствах. Обґрунтована думка про необхідність розробки та прийняття комплексного нормативно-правового акту, присвяченого регулюванню експлуатації вітрових та сонячних енергоустановок у приватних домогосподарствах, Що позитивно вплине на розвиток відновлювальної енергетики в приватному секторі України.

Біографії авторів

Д. В. Кузьмін, Конотопський інститут Сумського державного університету

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри економіки і управління

М. М. Іващенко, Конотопський інститут Сумського державного університету

кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри електронних приладів і автоматики

Посилання

Kurbatova T. Economical mechanisms for renewable energy simulation in Ukraine. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2014. V. 31. P. 486–491.

Kurbatova T. State and economic prospects of developing potential of non-renewable and renewable energy resources in Ukraine. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2015. V. 52. P. 217–226.

Енергетична галузь України: підсумки 2015 року. К.: Заповіт. 2016. С. 71.

Енергетична галузь України: підсумки 2016 року. К.: Заповіт. 2017. С. 163.

Алексеев С.С. Общетеоретические принципы исследования структуры права С.С. Алексеев. Советское государство и право. 1971. No 3. С. 18.

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. No 30. Ст. 141.

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права ООН: затв. Указом Президії Верховної Ради Української РСР No 2148-VIII від 19.10.1973 / Верховна Рада України: Офіційний веб-портал. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_042.

Протокол про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства / Верховна Рада України: Офіційний веб-портал. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_a27.

Директива 2001/77/ЄС «Про створення сприятливих умов продажу електроенергії, виробленої з відновлювальних енергоджерел, на внутрішньому ринку електричної енергії від 27.09.2001 р. / Верховна Рада України: Офіційний веб-портал. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_503.

Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25.06.2016 р. No 1264-XII / Верховна Рада України: Офіційний веб-портал. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1264-12.

Кіотський протокол до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату: ратифіковано Законом No 1430-IV від 04.02.2004 / Верховна Рада України: Офіційний веб-портал. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_801.

Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність»: затв. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 No 605-р / Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/ control/publish/article?art_id=245234085.

Про електроенергетику: Закон України від 16.10.1997 р. No 575/97-ВР / Верховна Рада України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80.

Про альтернативні джерела енергії : Закон України від 20.02.2003 р. No 555-IV / Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/555-15.

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів: наказ Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 р. No 258 / Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov. ua/laws/show/z1143-06/page.

Порядок видачі дозволів Державним комітетом ыз нагляду за охороною праці та його територіальними органами: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 р. No 1631. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=3147266.

ГКД 341.003.001.002-2000 Правила проектування вітрових електричних станцій. URL:http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=54533.

Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях жилих і громадських будівель та на території житлової забудови: затв. головним державним санітарним лікарем СССР П.Н. Бургасовим від 03.08.1984 р. No 3077-84. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v7_84400-84.

Про використання повітряного простору України: Положення затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 р. No 401. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/401-2002-%D0%BF/page3

Кузьміна М.М. Систематизація законодавства у сфері відновлювальної енергетики. Економічна теорія та право. 2016. No 2. – С. 122–132.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-12

Номер

Розділ

Право