DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2011.4(12).123544

ІНФОРМАЦІОНАЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ У ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ

О. О. Городецький

Анотація


У статті розглядається співвідношення між постіндустріальною парадигмою та теорією інформаціонального суспільства, окреслюються деякі атрибутивні ознаки інформаціонального суспільства, способи його ідентифікації. Осмислюється трансформація політичної ролі та функцій держави у форматі глобального світу.

Ключові слова


інформаціоналізм; інформаціональне суспільство; теорія постіндустріального суспільства; інформаційні технології; наука; національна держава; глобальний світ; мультикультуралізм; індекс глобалізації; спосіб розвитку; спосіб виробництва; публічна влада; політична комунікація; мозаїчне суспільство

Повний текст:

PDF

Посилання


Інформаційне суспільство. Науковий журнал. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/is/index.html

Доступ до інформації та електронне урядування / Автори-упорядники М.С.Демкова, М.В.Фігель . – К.: Факт, 2004. – 336 с.

Макаренко Є.А. Європейська інформаційна політика: Монографія. – К.: Науково-видавничий центр «Наша культура і наука», 2000. – 368 с.; Макаренко Є.А. Інформаційне суспільство: політика, право в програмній діяльності ЮНЕСКО. Монографія. – К.: Науково-видавничий центр «Наша культура і наука», 2001. – 384 с.

Винарик Л.С., Щедрин А.Я., Васильева Н.В. Восхождение Украины в информационное общество. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2001. – 151 с.

Webster F. Theories of the Information Society. Second Edition. – London and New York: Routledge, 2002. – 318 p.

Маруховський О.О. «Скептично-критичний аналіз» концепцій інформаційного суспільства (за Ф.Уебстером) / О.Маруховський // Наукові записки НАУКМА. – 2005. Т.45: Політичні науки. – С.17-23; Маруховський О.О. Переваги та вади інформаційного суспільства / О.Маруховський // Політичний менеджмент. – 2005. – No 1. – С.127-136.

Castells M. The Rise of the Network Society. Second Edition. The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. I. – Oxford: Blackwell Publishers Ltd., 2000. – XXIX+594 pp.

Webster F., Blom R. The Information Society Reader. – London: Routledge, 2004. – 472 p.

Machlup F. The Production and Distribution of Knowledge in the United States. – Princeton: Princeton University Press, 1962. – 416 p.

Информационное общество. Материал из Википедии – свободной энциклопедии. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/ Информационное общество

Masuda Y. The Information Society as Post-Industrial Society. – Bethesda: World Future Society, 1980. – 171 p.

Touraine A. The Post-Industrial Society. Tomorrow′s Social History: Classes, Conflicts and Culture in the Programmed Society. Trans. by L.Mayhew. – New York: Random House, 1971. – VIII+244 pp.

Сможем ли мы жить вместе? Рецензия на книгу: Touraine A. Pourrons-nous vivre ensemble ? Egaux et defferents. Paris: Editions Fayard, 1997. – 395 p. – Режим доступу: http://postindustrial.net/page/33/

Основатель социальной сети в Интернете Facebook М.Цукерберг стал “Человеком 2010 года” по версии американского журнала Time // Прайм. Агентство экономической информации. – Режим доступу: http://www.prime-tass.ru/news/0/%7B9640459D-C403-4F1E-BEB0- 84B77776BBD4%7D.uif