DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.1(13).123427

РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ В УПРАВЛІННІ КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ

І П. Голосніченко, Д. І. Голосніченко, Р. О. Денчук

Анотація


В статті розглядаються питання розвитку місцевого самоврядування та його роль в управлінні комунальною власністю. Розглянуто елементи місцевого самоврядування в Київській Русі (вічева демократія) і доби Великого князівства Литовського, за магдебургським правом та Конституцією УНР, а також в період становлення України після 1990 р. Акцентована увага на ролі органів місцевого самоврядування України в охороні комунальної власності та управлінні майном, що перебуває у власності громади.


Ключові слова


місцеве самоврядування;g публічна влада; універсал; закон; охорона комунальної власності

Повний текст:

PDF

Посилання


Біленчук П.Д.Кравченко В.В. Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право). Навчальний посібник. К.: Атіка. – 2000. – с.15.

Гегель Г. Соч.: Т.8. – М.-Л., 1935. – С.20

Баймуратов М.А. Григорьев В.А.Муниципальная власть: актуальные проблемы становления и развития в Украине. Одесса: «Юридическая литература», 2003. – С.34.

Цит. з посил. на Баймуратов М.А. Григорьев В.А. Вказане джерело. С.35.

Орзих М.Ф. Крусян Р.А. Конституционное право Украины: Пособие. Изд. 3. – Одеса- Кировоград, 2006. С. 61

Горбик О.А. Вікові тенденції й самоврядування міст середньовічної України Актуальні проблеми розвитку міст та місцевого самоврядування (історія і сучасність). Рівне. 1993 С. 13.

Оніщук М. Кампо В. Правові засади місцевого самоврядування в Україні. – К.: 1988.- С.

Перша Конституція України Пилипа Орлика. 1710 р.

Ковальський М.П.Привілеї (“листи”) на магдебургське право містам України в книгах руської (Волинської) метрики 16-17 ст. Актуальні проблеми розвитку міст та місцевого самоврядування. – Рівне. – 1993. – С.90.

Никифорак. М.В. Буковина в Державно-правовій системі Австрії. 1774-1918 рр. – Чернівці. – Рута. 2004. – С. 4.

Исламов Т.М. Крах Австро-Венгрии и судьбы средней Европы Россия и современный мир. – М.: 1995. – С. 67.

Шпрингер Р. Национальная проблема. (Борьба национальностей в Австрии). Пер. с немецкого. – Санкт-Петербург. – Общественная польза. – 1909. – С. 133.

Конституційні акти України. 1917 – 1920 . Невідомі Конституції України. – К.: Філософська і соціологічна думка. – 1992. – С. 68.

Конституційні акти України. 1917 – 1920. – С. 74. Цитується по: Біленчук П.Д. Кравченко В.В. Підмогильний М.В. там само. – С. 22.

Советское административное право / Под ред. П.Т.Василенкова. – М.: Юрид.лит.. – 1990. – С. 97.

Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. - No 2. – Ст. 5.

Конституція України. К.: Преса України. – 1977. – С.68.

Цивільний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. – 2003. - NoNo 40 – 44. – Ст.356.

Юридична енциклопедія. Т. 1. – К.: Вид Укр. енциклоп. 1998. – С.491

Шаповал В.М. Народ. Юридична енциклопедія. Т.4. – Вид. “Укр. енциклоп.” - К.: 2002. – С.46.

Відомості Верховної Ради України. 1997. - No 24. - Ст. 170.

Тихомиров Ю.А. Публичное право. – М.: БЕК. – С.118.

Бутко І. Деякі проблеми становлення і розвитку місцевого та регіонального самоврядування в Україні Актуальні проблеми управління територіями в Україні. – К.: 1993. – С.49.

Баймурватов М.О. Захист прав людини як члена територіальної громади Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць. Вип.13-14. Одеса. “Юрид.літ.” 2002. – С. 56; Медвидчук В. Місцеве самоврядування і як його доцільно організовувати в Україні Урядовий кур’єр. – 1995. – 28 грудня.

Стаття 317 Цивільного кодексу України.

Відомості Верховної Ради . 1998. - No 3-4. – Ст.15.

Відомості Верховної Ради. 1999. - No 11. – Ст. 79

Відомості Верховної Ради України. – 2001 - No48. – Ст. – 254.

Словарь русского язика. Т.Ш. М.: “Русский язык” – 1987. – С.656.

Виконавча влада і адміністративне право. За заг, ред .В.Б.Авер’янова. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”. – 2002. – С. 49

Аверьянов В.Б. Функции и организационная структура органа государственного управления, К.: «Наукова думка», 1979. – С. 18.

Тихомиров Ю.А. Механизм управления в развитом социалистическом обществе. – М.: «Наука». – 1978. – С. 239.

Вишняков В. Г. Совершенствование аппарата управления на современном этапе Советское государство и право. 1966. - No 1. – С. 32-33.

Козлов Ю.М. Управление народным хозяйством СССР. Часть 1. – М.: МГУ. – 1966. – С.81.