DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.2(14).123370

ДО ПИТАННЯ ВИТОКІВ ТА РОЗВОЮ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

М. Г. Тараненко

Анотація


В статті розглядаються проблеми виникнення та еволюції українського козацтва, як нового стану українського суспільства другої половини ХV - середини XVII ст. Зокрема, автором висвітлюється різноманітні концепції походження козаччини в Україні, серед яких особлива увага приділяється автохтонній теорії, яка доводить, що українське козацтво, як нова організована суспільна верства, сформувалося на основі не прийшлого, а місцевого населення, що проживало на південному порубіжжі з Диким полем.

Ключові слова


автохтонна концепція; козак; побутове та класичне козацтво; бродники; берладники; Дике поле; міщани-уходники; реєстрове козацтво; селяни; татари; ; Запорозька Січ

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрущенко В. П., Федосов В. М. Запорозька Січ як український феномен. – К., 1995.

Богдан Хмельницький та його доба. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 400-річчю від дня народження Великого Гетьмана (Київ, 24-25 жовтня 1995 р.) – К., 1996.

Брайчевський М. Конспект історії України – К., 1993

Володарі гетьманської булави: Історичні портрети. Автор передмови В. А. Смолій. – К., 1994

Голобуцький В. О. Запорозьке козацтво. – К., 1994

Грушевський М. Історія України-Руси. – К., 1991, -т.1,

Грушевський М. Історія України-Руси. – К., 1995, -т.7

Лаврів П. Історія Південно-Східної України. – К, 1996

Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 500-річчю українського козацтва (Київ-Дніпропетрвськ, 13-17 травня 1991 р.). Випуск І. – К., 1993

Халимоненко Г. Інститут козацтва: тюркського й українського // Східний світ. – К., 1993. - №1, с.108-111

Шевчук В. П. Тараненко М. Г. Історія української державності. Курс лекцій. – К., 1999

Щербак В. О. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина XV – середина XVII ст. – К., 2000

Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків В 3-х т: Т. І. – К., 1999

Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків В 3-х т: Т. ІІ. – К., 1999