DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.2(14).123322

АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Н. І. Золотарьова

Анотація


Розкривається поняття адміністративної діяльності органів прокуратури України у сфері екологічної безпеки, її форми та зміст. З використанням практики органів прокуратури України показана організація їх діяльності, направлена на забезпечення дотримання екологічного законодавства.

Ключові слова


адміністративна діяльність; Прокуратура України; використання надр

Повний текст:

PDF

Посилання


Адміністративне право України. Академічний курс : підручник : у 2 т. / [ За ред. В. Б. Авер’янова]. – К. : Вид-во “Юридична думка”, 2007–2009. – Т. 1: Загальна частина. – 2009. – 600 с.

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: навч. посіб., Вид. 3 доопрац. / за заг. ред.. В.В.Коваленка. К.; КНТ, 2011. – 512 с.

Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991 N 1789-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – N 53. – Ст. 793.

Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 09.12.2010 № 1085/2010 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 94. – Ст. 3334.

Нагляд за додержанням природоохоронного законодавства // Генеральна прокуратура України, Головне управління нагляду за додержанням законів щодо прав і свобод та захисту інтересів держави. Спеціальний випуск за підсумками роботи за 2010 р. К.: ГПУ, 2010. – 50 с.