DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.2(14).121302

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ХЕРСОНЩИНІ

Т. О. Черкашина

Анотація


В статті розкриваються історичні періоди розвитку українського молодіжного руху та історія становлення й розвитку молодіжних організацій на Херсонщині як елементу формування та розвитку молодіжної політики регіону.

Ключові слова


молодіжний рух; молодіжні організації; молодіжні об‘єднання

Повний текст:

PDF

Посилання


Головенько В.А. Молодіжний рух в Україні: історія та сьогодення / В.А.Головенько // Рідна школа. – 1993. - No5. – С.15-17.

Кулик В. Молода Україна: сучасний організований молодіжний рух та неформальна ініціатива / В. Кулик, Т. Голобуцька, О. Голобуцький. – К. : Центр дослідження проблем громадянського суспільства, 2000. – 460 с. – (Дослідження).

Корнієвський О. А., Якушик В. М. Молодіжний рух та політичні об‘єднання в сучасній Україні / О. А. Корнієвський, В. М. Якушик. – К. : Київ. братство, 1997. – 132 с.

Плоский К. В. Молодіжний громадський рух як чинник державотворення в Україні : дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата кандидата наук з державного управління: 25.00.01 / Плоский Костянтин Вікторович. - К., 2009.- 238 с.

Барабаш В., Булавін О., Гатенюк А. Молодіжний і дитячий рух в Україні: історія і генезис / В.Барабаш, О.Булавін, А.Гатенюк. - К. -1993.- 79с.

Головенько В.А. Український молодіжний рух у XX столітті (історико-політологічний аналіз основних періодів) / В.А.Головенько.– К.: А.Л.Д., 1997.- 160с.

Сусоров В. Молодежное движение на Херсонщине в начале ХХ века. / В.Сусоров.- Херсон. - 1997.- 35с.

Молодіжний та жіночий громадські рухи на Херсонщині. Довідник. Випуск 4. / [упоряд.: О.Пак, В.Писарчук, О.Черних , за ред.: В.Купрія. - Херсон: Молодіжна організація «Нова генерація», 2004. - 54с.