DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.3(15).121256

ДО ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ У СФЕРІ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Т. Мусієнко

Анотація


Впродовж останніх років у світі, й в Україні зокрема, спостерігається стрімкий розвиток галузі альтернативної енергетики, що супроводжується розвитком законодавства у цій сфері. У цій статті досліджені основні поняття і терміни у сфері альтернативних джерел енергії, висвітлені основні проблеми їх застосування у законодавстві України, а також запропоновані шляхи вирішення цих проблем.

Ключові слова


сфера альтернативної енергетики; законодавство з альтернативних джерел енергії; законодавче закріплення понять «нетрадиційні джерела енергії»; «відновлювані джерелаенергії»; «альтернативні види палива»; «альтернативні джерела енергії»

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України „Про енергозбереження‖ від 01.07.1994 No 74/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1994 р. - No 30. – ст. 283

Закон України „Про альтернативні джерела енергії‖ від 20 лютого 2003 р. No 555-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – No 24. – Ст. 155

Мхитарян Н. М. Энергетика нетрадиционных и возобновляемых источников. – К.: Наук. Думка, 1999. – 320 с.

М. Д. Рабінович Альтернативна енергетика: проблеми класифікації та положення Кіотського протоколу// Проблеми загальної енергетики, No 9/2003. – 387 с.

ДСТУ 2420-94 Енергоощадність. Терміни та визначення. – К. : Офіційне видання Держстандарту України, 1994р. – 7с.

Закон України „Про альтернативні види палива‖ від 14 січня 2000 р. No 1391-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – No 12. – Ст. 94

Закон України „Про альтернативні види палива‖ від 14 січня 2000 р. No 1391-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – No 12. – Ст. 94

Є. В. Кузьмінський, Н. Б. Голуб, К. О. Щурська Стан, проблеми та перспективи біоенергетики в Україні/ Відновлювана енергетика, 2009, No 4. - с. 70

Кишко О. Б. Правове регулювання визначення відновлювальних джерел енергії / О. Б. Кишко // Проблеми та перспективи реформування права України очима молодих вчених: тези доповідей Всеукраїнської студ. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 23 березня 2007 р.). – Запоріжжя : ЗНУ, 2007. – С. 145–147.

Сравнительная таблица к проекту закона Украины от 28.04.2011 No 8455//http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_04_28/OF6IV00A.html