DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.3(15).121245

ЗАХИСТ ПРАВ УЧАСНИКІВ КОРПОРАЦІЙ ВІД НЕДРУЖНІХ ПОГЛИНАНЬ

І. М. Зелениця

Анотація


Стаття присвячена аналізу способів захисту суб‘єктів господарювання від недружніх поглинань в процесі економічної концентрації. Автор розмежовує поняття рейдерства та недружнього поглинання і розглядає можливі шляхи захисту підприємств в умовах нестабільної ринкової економіки.

Ключові слова


недружнє поглинання; рейдерство; придбання контролю; корпоративні права; захисний механізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Про акціонерні товариства : Закон України від 17.09.08 No 514-VI - http://www.rada.gov.ua

Про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб‘єктів господарювання (Положення про концентрацію) : Положення від 19.02.02 No 33 - http://www.amc.gov.ua

Господарський кодекс України від 16.01.03 No 436-IV/ - http://www.rada.gov.ua

Цивільний кодекс України 16.01.03 No 435-IV/ - http://www.rada.gov.ua

Ионцев М.Г. Корпоративные захваты: слияния, поглощения. М., 2008. С. 40.

Арутюнова К.Г. Способи защиты от недружественных поглощений в США // Право и политика, 2007 No 9. С. 46-55.

Гетьман-Павлова И.В., Цыганкова Е.В., Шахова В.В. Меры защиты от враждебных поглощений // Юрист, 2008, No8. С. 18-29.

Слияния, поглощения и реструктуризация компаний / Патрик А. Гохан, пер. с англ. — 4- е изд.- М.: Альпина Паблишерз, 2010. С. 218.

Седин А.И. Защита от враждебного поглощения и риск-менеджмент // http://www.kubanpages.ru

Демидова Е.С. Регулирование приемов защиты от поглощений в России, Европейском Союзе и США // Современное право. 2007. No6. С. 112-116.

Лукашов А. Защита от враждебных поглощений при IPO // Консультант. 2005.No 5. С 45.