DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.4(16).121114

КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Р. В. Бойко

Анотація


В статті наводиться поняття контролю, державного нагляду та громадського контролю, який здійснюється у сфері охорони праці. Визначено організаційні, правові форми та методи здійснення контролю у сфері охороні праці. Встановлено мету контролю у сфері охорони праці.

Ключові слова


контроль; громадський контроль; державний нагляд; охорона праці; трьохступеневий контроль; охорона праці.

Повний текст:

PDF

Посилання


Адміністративний контроль та його види [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://yur- nform.org.ua/yuridicheskie-knigi/administrativne-pravo-ukraini/47-administrativne-pravo-ukraini-v-k- kolpakov/116-administrativnij-kontrol-ta-jogo-vidi.html

Афанасьев В.Г. Человек в управлении обществом / В.Г. Афанасьев – М. Политиздат 1997. – 382с.

Ізуїта П. О. Правове регулювання охорони праці в умовах ринкової економіки : автореф. дис. канд. юрид. Наук : 12.00.05 / П. О. Ізуїта. – Х., 2008. – 17 с.

Про відомчий контроль за станом охорони праці на підприємствах ПЕК : наказ Міністерства палива та енергетики України від 07 серпня 2008року No412. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/doccatalog/list?currDir=50043

Про Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України : указ Президента України від 06 квітня 2011 року No408/2011 // Офіційний вісник Президента України. – 2011. – No 10 (18.04.2011). – Ст. 561.

Про затвердження Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України та уніфікованої форми Акта перевірки суб‘єкта господарювання (виробничого об‘єкта) : наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 11 серпня 2011року No826. // Офіційний вісник України. – 2012. No 3. – С.60, Ст. 101.

Про охорону праці : закон України від 14 жовтня 1992 року //Відомості Верховної Ради України. – 1992. – No49. – Ст.668.

Контроль за станом охорони праці на підприємстві у зразках документів // Довідник спеціаліста з охорони праці No4, 2010. С. 17-34.

Крупник А. Зарубіжний досвід громадського контролю: уроки для України // А. Крупник. - Громадянське суспільство No 5(7), 2008.

Соціологія: короткий енциклопедичний словник /за заг. ред. В. І. Воловича. – К., 1998. – С. 496.

Типова інструкція про проведення контролю за дотриманням законодавства про охорону праці в організації : постанова Міністерства та соціального захисту Республіки Білорусь від 26 грудня 2003 року No159 // Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. – 2000. No 23, 2 /146.