DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.4(16).121025

К ВОПРОСУ О БЮДЖЕТНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА УРОВНЕ ГМИНЫ В ПОЛЬШЕ

Е. Ясюк

Анотація


Стаття розкриває правила, що стосуються бюджету гміни в Польщі, з повним описом процедури його прийняття. Стосується також проблем співвідношення коштів, які залишаються в розпорядженні основної організаційної одиниці територіального самоуправління, сфери завдань,
які надані для реалізації цій одиниці. В статті також характеризуються принцип самостійності територіального самоврядування та інших положень Конституції Республіки Польща, а також Європейської Хартії Територіального Самоврядування.

Ключові слова


гміна; територіальне самоврядування; Європейська Хартія Територіального Самоврядування

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Dz.U. z 1994r., Nr 124, poz. 607 z późn. zm.

Malinowska-Misiąg E.,. Misiąg W. Finanse publiczne w Polsce / Malinowska-Misiąg E.,. Misiąg W. – Wyd. Prawnicze Lexis Nexis. – Warszawa, 2007 r., s. 567.

О dochodach jednostek samorządu terytorialnego: Закон Польши от 13 ноября 2003 // Dz.U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526

Chochowski K., Samodzilność jako jeden z wyznaczników samorządu terytorialnego w Polsce na przykładzie gminy, w: E. Jasiuk (red.), XX Lat odrodzonego samorządu terytorialnego, Wyd. Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Radom 2011, s. 84.

Sygn. akt K 9/08, opubl. Dz.U. z 2010r., Nr 21, poz. 109.

Sygn. akt K 10/09, opubl. D.U. z 2011, Nr 153, poz. 913

См. постановления Trybunału Konstytucyjnego K z: 15 grudnia 1997 r., Sygn. K 13/97, opubl. OTK ZU nr 5-6/1997, poz. 69 oraz z 3 listopada 1998 r., Sygn. K 12/98, opubl. OTK ZU nr 6/1998, poz. 98

См. постановления Trybunału Konstytucyjnego K z: 24 listopada 1998 r., sygn. K 22/98, opubl. OTK ZU nr 7/1998, poz. 115; 6 września 2005 r., sygn. K 46/04, opubl. OTK ZU nr 8/A/2005, poz. 89; 31 maja 2005 r., sygn. K 27/04; 19 grudnia 2007 r., sygn. K 52/05, opubl. OTK ZU nr 11/A/2007, poz. 159; 8 kwietnia 2010 r., sygn. P 1/08, opubl. OTK ZU nr 4/A/2010, poz. 33

Sikora K. Samodzielność gminy w aspekcie oddziaływań nadzorczych / Sikora K. – Wyd. Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Radom 2010, s. 132

Dz.U. z 2009, Nr 157, poz 1240 z późn. zm.

T.j. Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.

Komentarz do art. 211 ustawy o finansach publicznych, pod red. P. Smolenia, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012, opubl. w programie komputerowym Legalis

Komentarz do art. 212 ustawy o finansach publicznych, pod red. P. Smolenia, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012r., opubl. w programie komputerowym Legalis

T.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526 z późn. zm.

Komentarz do art. 233 ustawy o finansach publicznych w: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, pod red. P. Smolenia, opubl. w programie komputerowym Legalis, Wydawnictwo C.H.Beck 2012r.

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 2 marca 2011r., Nr 30/2011, opubl. w programie komputerowym Legalis

См. Komentarz do art. 233 ustawy o finansach publicznych w: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, pod red. P. Smolenia, Wydawnictwo C.H.Beck 2012r., opubl. w programie komputerowym Legalis

T.j. Dz.U. z 2001r., Nr 55, poz. 577 z późn. zm.

Dz.U. z 2004r., Nr 167, poz. 1747

J. Storczyński, Nadzór regionalnej izby obrachunkowej nad samorządem terytorialnym, Wyd. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Chorzów 2006r., s.111. Dz.U. z 1994r., Nr 124, poz. 607 z późn. zm.