DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2015.1/2(25/26).119327

Стратегічний прогноз як концептуальне підґрунтя зовнішньої політики держави

Н. Ф. Ржевська

Анотація


Підґрунтям зацікавленості прогнозом завжди виступають вагомі мотиви, в першу чергу – масштабного характеру Наявність стратегічних прогнозів означає можливість отримати
передбачення ходу розвитку політичних подій міжнародного масштабу. Політичні й державні діячі активних держав-учасниць світової політики зацікавлені в постійному й адекватному
концептуальному забезпеченні своїх стратегій на міжнародній арені, в чому їм сприяють стратегічні прогнози.


Ключові слова


стратегічий прогноз; зовнішня політика; ефективність стратегічного прогнозування

Повний текст:

PDF

Посилання


Нэсбит Дж., Эбурдин П. Что нас ждет в 90-е годы. Мегатенденции. Год 2000 / Дж.

Нэсбит, П. Эбурдин. – М.: Республика,1992. – 416 с.

Kugler R.L. Policy Analysis In National Security Affairs: New Methods for a New Era / R. L.

Kugler. – Washington, DC: National Defense University Press, 2006. – 639 p.

Лукашук И.И. Внешняя политика России и международное право / И.И. Лукашук . –

М., 1997. – 54 с.

Гриняев С. Стратегический анализ и планирование в США на современном этапе:

точка зрения экспертов REND. Аналитический доклад / С. Гриняев, Р. Арзумян. – М.: Центр

стратегических оценок и прогнозов, 2012. – 28 с.

Kugler R.L. Policy Analysis In National Security Affairs: New Methods for a New Era / R. L.

Kugler. – Washington, DC: National Defense University Press, 2006. – 639 p.

Бестужев-Лада И.В. Методика долгосрочного упреждающего анализа данных в

технологическом прогнозировании / И.В. Бестужев-Лада // Социологические исследования. –

- №1. – С.37-41.

Горбатенко В.П. «Аналіз майбутнього» та його роль в управлінні соціально-

політичними процесами / В.П. Горбатенко // Політичний менеджмент. 2006. - №2 (17). –

Режим доступу http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=22&c=219