DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2015.1/2(25/26).119228

Cпецифіка прояву цивільно-військових відносин у державах Євросоюзу

В. І. Білошицький

Анотація


У статті розглянуто сутність цивільно-військових відносин, специфіку формування
системи таких відносин у країнах Євросоюзу. Підкреслено важливість їх подальшої
оптимізації з метою набуття країнами Євросоюзу стабільних демократичних якостей.

Ключові слова


демократична країна; цивільно-військові відносини; демократичний цивільний контроль; цивільний уряд; забезпечення національної безпеки

Повний текст:

PDF

Посилання


Актуальні проблеми реалізації політики національної безпеки України в оборонній сфері:

науково-інформаційний збірник / Національний центр з питань євроатлантичної

інтеграції України / ред.: В. П. Горбулін. – К., 2006. – 192 с.

Білошицький В. І. Цивільно-військові відносини в країнах НАТО: історія та сучасність / В.

І. Білошицький // Вісник НТУУ «КПІ» Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – К.:

НТУУ «КПІ», 2013. – No 4 (20). – С. 7-13.

Демократичний цивільний контроль над сектором безпеки: актуальні джерела / Центр

досліджень армії, конверсії та роззброєння. – К., 2011. – 428 с.

Збройні Сили України в системі органів державної влади // Політологія : підручник для

слухачів вищих військових навчальних закладів, у яких здійснюється підготовка

військових фахівців тактичного рівня ; за заг. ред. В. Ф. Смолянюка. – Вінниця : Нова

книга, 2002. – С. 254-279.

Кодекс поведінки, що стосується військово-політичних аспектів безпеки – ОБСЄ, 1994. –

с.

Олійник С. Цивільно-військові

відносини. Порівняльний аналіз / С. Олійник //

Спостерігач. – 1996. – No 27.

Останків В. І. Військова безпека Росії на початку XXI сторіччя / В. І. Останків. – М.: Вече,

– 352 с.

Huntington S. The Soldier and the State: The Theory and Policies of the Civil-Military

Relations / S. Huntington. – The Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press. –

– 534 p. – Р. 2.

Pollard T. The Hollywood War Machine: U.S. Militarism and Popular Culture / T. Pollard, C.

Boggs, – Paradigm Publ. – 2007. – 464 p.