Перспективи удосконалення техніко-криміналістичного забезпечення розкриття злочинів

Автор(и)

  • В. О. Михайлов Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2015.3/4(27/28).119219

Ключові слова:

техніко-криміналістичні засоби, розкриття та розслідування злочинів, слідчі дії, автоматизація інформаційних систем

Анотація

В запропонованій статті автор проаналізував стан теоретичної і методичної розробки питань, що стосуються удосконалення техніко-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів.

Біографія автора

В. О. Михайлов, Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

старший викладач кафедри «Правосуддя» Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Посилання

Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник

для вузов / Под ред. Р.С.Белкина. – М.: “НОРМА”, 1999. – 990 с.;

Арсеньев В.Д. Специальные знания и научно-технические средства в уголовном процессе

// Криминалистические и процессуальные проблемы расследования. – Барнаул, 1983. –

с.;

Белкин Р.С. Криминалистика. Краткая энциклопедия. – М., 1993. – 180 с.;

Белкин Р.С. Криминалистика: Учебный словарь-справочник. - М.: „Юристъ”, 1999. - 268 с.;

Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Сулява О.Ф. Балістика: криміналістичне вогнестрільне

зброєзнавство: Підручник для вузів. – Київ: „BeeZone”, 2003. – 384 с.;

Бирюков В.В. Цифровая фотография: перспективы использования в криминалистике. –

Луганск: „РИО ЛИВД”, 2000. – 138 с.;

Бірюков В.В. Використання комп'ютерних технологій для фіксації криміналістично

значимої інформації у процесі розслідування: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.09. –

К., 2001. – 20 с.;

Ієрусалимов І.О. Інформаційне забезпечення використання науково–технічних досягнень

у розслідуванні злочинів: Автореф. дис. канд. юрид. наук. – К., 1998. – 19 с.;

Локар Э. Руководство по криминалистике. – М., 1971. – 642 с.;

Біленчук П.Д., Гель А.П., Салтевський М.В. – Вінниця, 2000. – 208 с.;

Перебитюк М.В. Пошукові науково-технічні засоби та їх застосування в розслідуванні

злочинів: Автореф. дис. канд. юрид. наук. – К., 1995. – 22 с.;

Скороченко П.Т. Криминалистика. Технико – криминалистическое обеспечения

расследования преступлений.- М.: «Былина», 1999.-272 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-03

Номер

Розділ

Право