Інститути громадянського суспільства в системі інформаційної безпеки України

Автор(и)

  • А. А. Головка Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2015.3/4(27/28).119200

Ключові слова:

громадянське суспільство, система, інформаційна безпека, громадські об’єднання, аналітичні центри, засоби масової інформації

Анотація

В науковій статті представлено цілісне бачення місця та ролі інститутів громадянського суспільства в системі інформаційної безпеки держави. Обґрунтовано доцільність залучення недержавних інституцій до процесу прийняття та реалізації політичних рішень в даній сфері. Визначено основні елементи громадянського суспільства, що виступають у ролі недержавних суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки. Крім того, систематизовано основні принципи взаємодії між громадським сектором та державою у контексті безпекової політики в інформаційній сфері. В результаті дослідження сформульовано вичерпні висновки.

Біографія автора

А. А. Головка, Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України

Аспірант Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України

Посилання

Головка А. А. Власть и общество в борьбе с внешними информационными угрозами /

Анатолій Анатолійович Головка // «Актуальные проблемы современной науки» (Москва-

Астана-Харків-Відень, 28 червня 2016). – Международный научный центр, 2016. – С. 20-22

Головка А. А. Громадянське суспільство як суб’єкт забезпечення інформаційної

безпеки України / Анатолій Анатолійович Головка // «Україна в процесах глобального

інформаційного обміну» (м. Львів, 26-27 травня 2016р.). – Львів: Національний університет

«Львівська політехніка», 2016. –С. 103-105

Головка А. А. Діяльність сучасних ЗМІ в контексті інформаційної безпеки України /

Анатолій Анатолійович Головка // «Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук»

(м. Ужгород, 08-09 квітня 2016 р.). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 85-87

Головка А. А. Сучасні реалії взаємодії між державою та громадянським суспільством

в Україні / Анатолій Анатолійович Головка // «Актуальные научные исследования в

современном мире» (м. Переяслав-Хмельницький 26-27 червня 2016 ). – Переяслав-

Хмельницький: «iScience», 2016. – С. 84-87

Закон України «Про громадські об'єднання» [Електронний ресурс] / Офіційний веб-

портал Верховної ради України. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4572-17

Корнієвський О. А. Громадські об’єднання як суб’єкт політики національної безпеки:

постановка проблеми / Олександр Анатолійович Корнієвський // Стратегічні пріоритети. –

№1(10). – 2009. – С. 43-50

Г. Почепцов. Сучасні інформаційні війни // Г. Г. Почепцов. Київ: Києво-Могилянська

академія. – 2015. – 495 с.

Степаненко В.П. Конфігурація панування та спротиву в контексті інституціональних

особливостей розвитку громадянського суспільства в Україні//Держава та глобальні соціальні

зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху модерну : міжнар. наук.-практ.

конф. з соціології, 26-27 лист. 2015 р. – К. : Університет Київська політехніка. – С. 88-91

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-03

Номер

Розділ

Політологія