DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.1/2(29/30).119164

Адміністративно-процедурний кодекс – необхідна правова основа надання державних послуг поліцією

В. Й. Развадовський, І. П. Голосніченко, Д. І. Голосніченко

Анотація


Розглядаються питання щодо правового регулювання адміністративних процедур надання адміністративних послуг поліцією. Уточнюються певні поняття, що застосовуються як в чинному законодавстві, так і в законопроектах, які планується прийняти законодавцю для правового регулювання адміністративних процедур.


Ключові слова


Адміністративно-процедурний кодекс; поліція; послуги; індивідуальна адміністративна справа

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про звернення громадян». // Відомості Верховної Ради України. – 1996.

- №47. – Ст.256.

Див. Проект Кодексу адміністративних процедур України, підготовлений робочою

групою Кабінету Міністрів України під керівництвом С.Станік.

Про адміністративні послуги: Закон України від 6 вересня 2012 р. // Відомості Верховної

Ради України. 2012. - № 32. – Ст. 409.

Див. пропозиції Центру політико-правових реформ. Адміністратвино-процедурний

кодекс України. // Матеріали семінару «Стан та перспективи розвитку адміністративного права:

законодавство, наука, освіта». Львів. – 1-13 жовтня 2001р.

Конституція України. К.: Преса України. – 1997. – С. 17-18.

Див. Закон ФРН «Про адміністративну процедуру». // Матеріали в галузі

адміністративно-процесуального права, адміністративно-процедурного права, права про

виконання адміністративних актів, підготовлених в рамках співробітництва в галузі реформи

адміністративного права. – 1994-2001.

Див. Цивільне право: навч. посібник. К.: Вентурі. – 1995. – С.11.

Голосніченко І.П. Оновлення змісту адміністративного права України в умовах

демократичних перетворень та його значення для підготовки правознавців в вузах України. //

Адміністративне право: сучасний стан і напрямки реформування. Перша національна науково-

теоретична конференція. Яремче. 18-21 червня 1998р.