DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.1/2(29/30).119160

Віртуалізація держави як новітня характеристика доби глобалізації

О. О. Потерейко

Анотація


У процесі всезагальної віртуалізації, як результату стрімкої еволюції новітніх інформаційних
технологій, держава як ззовні так і зі середини поступово втрачає традиційне значення та
переформатовується у новий тип – кібердержаву ‒ з істотно новими ознаками. Інформаційний прогрес призвів не лише до деформування такої основної ознаки держави як територія, але й
до зміни низки інших сутнісних ознак. Особливо активний вплив віртуалізація має на державну владу, що виявляється в електронній системі комунікації між органами, уповноваженими на виявлення волі народу, та власне народом, а також у формуванні ринку нових послуг влади в умовах глобалізації. Це зумовило необхідність проаналізувати особливості проникнення
віртуальності в управлінську функцію держави під впливом інформаційного-комунікативних технологій у контексті поступової віртуалізації держави.


Повний текст:

PDF

Посилання


Иванов Д. В. Виртуализация общества. Версия 2. 0: монография / Д. В. Иванов. ― С.Пб. : Петербург. востоковедение, 2002. ― 214 с.