DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.1/2(29/30).119155

Особливості позачергових парламентських кампаній періоду незалежності України

Н. І. Яковлєва

Анотація


Стаття присвячена комплексному розгляду усіх позачергових парламентських виборчих кампаній в Україні. Досліджено політичні кризи як головну причину їхнього призначення; хід
електоральних кампаній з врахуванням виборчих систем і застосуванням політичних технологій; наслідки оновлення складу парламенту та суспільних трансформацій. Виокремлено головні
характеристики дострокових парламентських виборчих кампаній (1994, 2007, 2014 р.р.).


Ключові слова


вибори; позачергові вибори; парламент; Верховна Рада; електоральна кампанія

Повний текст:

PDF

Посилання


Балакірєва О.М., Бондар Т.В., Дмитрук Д.А. Електоральні орієнтації та поведінка виборців

під час виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 р. / О. М. Балакірєва, Т. В.

Бондар, Д. А. Дмитрук // Український соціум. – 2014. – № 4. – С. 43-61.

Гев’юк У. Позачергові парламентські вибори 1994 та 2007 рр. в Україні: порівняльний аналіз /

Уляна Гев’юк // Науковий вісник Ужгородського університету: Серія: Політологія. Соціологія.

Філософія. – 2010. – Вип. 14. – С. 78–82.

Гуваков В. И. Стратегический консалтинг в современном электоральном цикле / В.И.

Гуваков. – М.: ГУ ВШЭ, 2007. – 52 c.

Жданов І. Вплив типу парламентської виборчої системи на ефективність функціонування

парламенту та уряду / Ігор Жданов // Наукові записки Інституту політичних і

етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – 2010. – Вип. 6. – С. 318-332.

Колесников О. Еволюція виборчих технологій у контексті демократичного процесу в Україні /

Олексій Колесников // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2011. – № 2 (21). – С. 56-63.

Колодій А. Позачергові президентські й парламентські вибори 2014 року в Україні:

особливості та наслідки [Електронний ресурс] / Антоніна Колодій. – Режим доступу:

http://political-studies.com/?p=1263

Корнієнко Н.В. Парламентські та президентські вибори 1990-х рр. в Україні за оцінками

американських експертів [Електронний ресурс] / Н.В. Корнієнко – Режим доступу:

http://istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/41/32.pdf

Коротков Д. Зміна політичних еліт у контексті парламентських виборів в Україні (1998-2007

рр.) [Електронний ресурс] / Дмитро Коротков. – Режим доступу:

http://www.ipiend.gov.ua/uploads/pm/pm_55_56/korotkov_zmina.pdf

Кутуєв П.В. Концепції розвитку та модернізації в соціологічному дискурсі: еволюція

дослідницьких програм/ Павло Кутуєв. – К.: «Сталь», 2005. – 500 с.

Мадрига Т.Б. Стратегії основних суб’єктів виборчої кампанії на позачергових парламентських

виборах 2007 / Т. Б. Мадрига // Гілея (науковий вісник). – 2009. – Вип. 27. – С. 359–366.

Малкин Е.Б., Сучков Е.Б., Мамитов А.К., Петров В.В. Политические технологии: работа над

ошибками / Под ред. Малкина Е.Б., Сучкова Е.Б. – М.: НП ИД «Русская панорама», 2016. –

с.

Мокан В. Технологічний ризик як складова оцінки ефективності виборчих технологій / Василь

Мокан // Гілея (науковий вісник). – 2010. – Вип. 30. – С. 461-466.

Руснак Б. Особливості проведення позачергових виборів народних депутатів 26 жовтня 2014

року [Електронний ресурс] / Борис Руснак. – Режим доступу: http://buk-visnyk.cv.ua/naukovadumka/

/

Федоренко В. Інститут позачергових виборів до Верховної Ради України в системі

національного конституційного права / Владислав Федоренко // Вісник Центральної виборчої

комісії. – 2007. – №3 (14). – С. 38-45.

Шляхтун П.П. Конституційне право: словник термінів. – К: Либідь, 2005. – 568 с.

Colton T. An Aligning Election and the Ukrainian Political Community / Timothy J. Colton // Harvard

University, Cambridge, MA, East European Politics and Societies. – 2011. – Vol. 25. – № 1. – Р. 4-

Garretta R.S. Concepts, Crises and Campaigns. How Political Professionals Define Electoral Crisis

/ R. Sam Garretta // Journal of Political Marketing. – 2006. – Vol. 5. – No. 1-2. – Р. 127-148.

Herron E. S. Notes on Recent Elections. The parliamentary election in Ukraine, September 2007 /

Herron Erik S. // Electoral Studies. – 2008. – Vol. 27. – Issue 3. – Р. 551–555.

Herron E.S., Thunberg M. E., Boyko N. Crisis management and adaptation in wartime elections:

Ukraine's 2014 snap presidential and parliamentary elections / Erik S. Herron, Michael E.

Thunberg, Nazar Boyko // Electoral Studies. – 2014. – Vol. 40. – Р. 419–429.

Ukraine’s Opportunity: Western Suspicions of Russia [Електронний ресурс] / Steven Erlanger //

The New York Times. – 1994. – April 17. – Режим доступу:

http://www.nytimes.com/1994/04/17/world/ukraine-s-opportunity-western-suspicions-of-russia.html