DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.1/2(29/30).119141

Децентралізація публічної влади як головний фактор для забезпечення сталого розвитку України: пошук спільних векторів

І. В. Пінчук

Анотація


Здійснено пошук спільних векторів наукового дискурсу проблеми децентралізації та федералізації як головного фактору забезпечення сталого розвитку України. Висвітлюється досвід європейських країн, що успішно вирішили цю проблему.


Ключові слова


децентралізація; федералізація; делегування повноважень; місцеве самоврядування; адміністративно – територіальний устрій; територіальні громади; унітарна держава; сталий розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Бориславська О. М., Заверуха І.Б., Школик А.М., Захарченко Е.М., Курінний О.В., Топпервін

Н. Децентралізація публічної влади: досвід Євроепейськимх країн та перспективи України /

О.М. Бориславська, І.Б. Заверуха, А.М. Школик, Е.М. Захарченко, О.В. Курінний, Н.

Топпервін; Центр політико – правових реформ. – К,, 2012. – 127 с.

Грицяк І.А., Говоруха В.В., Стрельцов В.Ю. Правова та інституційна основи Європейського

Союзу: підруч. – Х., 2009. – 619 с.

Борденюк В. Децентралізація державної влади і місцеве самоврядування: поняття, суть, та

форми (влади) [Текст] / В.Борденюк // Право України. 2005. – 1. – с. 21 – 25

Грицяк І. Децентралізований та регіональний унітаризм як нові форми державного устрою.

[Текст] / І. Грицяк // Віче. – 2015 №14. с. – 5 -11

Гурне Б. Державне управління / Пер.з франц. В. Шовкуна. – К.: Основи, 1993. – 165 с.

Конституційне право України: Підручник / За ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка,1999. –

с.

Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади).

Режим

доступу:https://uk.wikipedia.org/wiki/Проект_Закону_про_внесення_змін_до_Конституції_Украї

ни_щодо_децентралізації_влади

Конституція України. Верховна Рада України; Конституція, Закон від 28.06.1996

Закон України Про місцеве самоврядування в Україні. Верховна Рада України; Закон від

05.1997. С.1.Р.І

5 необхідних кроків для проведення реформи. [Електронний ресурс]. Режим доступу:

http://decentralization.gov.ua/5_steps

Падалко Г.В. Централізація та децентралізація в організації служби в органах місцевого

самоврядування: муніципально – правовий аспект[Текст] / Г.В.Падалко // Інститут держави і

права ім. В.М. Корецького. НАН України. Держава і право. Юридичні і політичні науки.

Збірник наукових праць. – 2012. - №5. С. – 117- 123.

Автономов С. А. Сивицький В. А., Черкасов А. І. Конституційне (державне) право зарубіжних

країн: навчальний посібник. М.: АСТ ВІЧЕ, 2003 - С. 323-324.

Федеративна Україна. Матеріал з Вікіпедії, вільної енциклопедії. [електронний ресурс].

Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Федеративна_Україна

Конституція Міхновського. Матеріал з Вікіпедії, вільної енциклопедії. [Електронний документ].

Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Конституція_Міхновського

Данило Коптів. Федеративна республіка Україна. [Електронний ресурс]. Режим доступу:

http://www.regnum.ru/news/576702.html

Союзная конституция Швейцарской Конфедерации. [Електронний документ]. Режим доступу:

http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/swiss/swiss--r.htm

Децентралізація публічної влади: досвід європейських держав та пропозиції для України /

А.М. Школик, О.М. Бориславська, І.Б. Заверуха [та ін.]. – К.: Центр політико-правових

реформ, 2011. – 219 с.