DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.1/2(29/30).118974

Самоорганізаційний потенціал трудової організації

С. С. Баранова

Анотація


У статті крізь призму самоорганізаційної парадигми розглядаються проблеми
функціонування трудової організації в умовах глобальних змін і суспільних трансформацій. При цьому визначаються місце і роль соціальної самоорганізації як ключового чинника налагодження дієвої інформаційно-комунікативної взаємодії персоналу у процесі підвищення ефективності трудової організації.

Ключові слова


трудова організація; соціальна самоорганізація; інформаційно-комуніканивна взаємодія; самоорганізаційний потенціал трудової організації

Повний текст:

PDF

Посилання


Гайдаржи Е. С. Влияние корпоративной культуры на эффективность деятельности

коллективных субъектов труда [Текст] / Е. С. Гайдаржи // Автореферат дис. канд. психол. наук. М., 2007. – 20 с.

Закон України «Про порядок вирішення колективних (трудових) спорів (конфліктів)»

[Текст] // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 34, ст.227

Пригожин А. И. Методы развития организаций. – М.: МЦФЭР, 2003. – С. 656.

Щедровицкий Г. П. Организационно-деятельностнаяигра. Сборник текстов [текст] (1) / Из архива Г. П. Щедровицкого. Т9. (1). – М.: Наследие ММК, 2004. – С. 74.