DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.1/2(29/30).118969

Теорії модерної держави: війна та кристалізація

А. В. Багінський

Анотація


У статті реконструюються сучасні теоретичні здобутки в концептуалізації модерної
держави. Виокремлюються особливості модерної держави в результаті аналізу теорій М. Манна та Ч. Тіллі. Розглядаються актуальні проблеми державотворення в контексті ведення війни та використання ресурсів соціальної влади.

Ключові слова


держава; теорії держави; модерна держава; війна; соціальна влада

Повний текст:

PDF

Посилання


Андерсон П. Родословная абсолютистского государства / П. Андерсон. – М.:

Издательский дом «Территория будущего», 2010. – 512 с.

Дерлугьян Г. Как устроен этот мир: наброски на макросоциологические темы/ Г.

Дерлугьян. – М.: Изд-во Института Гайдара. - 2013. – 176 с.

Ергин Д. Ресурсные войны, новые технологии и будущее энергетики/ Д.Ергин. – М.: Альпина Паблишер, 2013. – 712 с.

Калдор М. Новые и старые войны: организованное насилие в глобальную эпоху/

М.Калдор – М.: Изд-во Института Гайдара. - 2015. – 416 с.

Кутуєв П. Від євроцентричного модерну до плюралістичних модернів: еволюція історичної соціології Ш. Ейзенштадта / П.Кутуєв, О.Якубін, Д.Макаренко, Д.Герчанівський // Соціологія: теорія, методи, маркетинг: Науково-теоретичний часопис. – 2016. - No 3. – С.38-61.

Кутуєв П. Держава, що сприяє розвитку: вступ до соціологічної проблематики / П.Кутуєв, О.Якубін, Д.Герчанівський // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2015. - No 4. – С.3-19.

Кутуєв П. Модерн, модернізація та розвиток: ідеї та практики: Монографія / П.В. Кутуєв – К.: Талком, 2015. - 467с.

Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства / Ч. Тилли. – М.: Издательский дом «Территория будущего», 2009. – 360 с.

Ganev V.I. Post-communism as an episode of state-building: A reversed Tillyan perspective / V.I. Ganev // Communist and Post-communist Studies. - 38. - 2005. – P. 425-445.

Mann M. A theory of modern state / The sources of social power. – Vol.2: The rise of classes and nation-states 1760-1914. – Cambridge University Press. – 1993. – P. 44-92.

Tooze M. Empires at war / M. Tooze // New Left Review. No 79 - 2013. – P. 129-139.