DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2014.2(22).118944

Линейный и нелинейный регрессионный анализ (на примере изучения восприятия личной безопасности в странах мира)

А. А. Бова

Анотація


У статті використовуються методи виявлення залежності сприйняття особистої безпеки від рівня вбивств, Індексу людського розвитку, довіри до уряду і людям на основі різних предикативних моделей: лінійної регресії, поліноміальної регресії, регресії з нелінійними компонентами, лінійні регресійні моделі на побудованому регресійному дереві. Докладний аналіз дає змогу виявити найбільш інформативні незалежні змінні, домогтися збільшення точності моделі, виявити закономірності, характерні як для вибірки в цілому, так і окремих підгрупах, поліпшити інтерпретацію змістовних висновків. Емпіричною базою дослідження служать узагальнені результати Всесвітнього опитування Геллапа 2011 р. і матеріали Доповіді про людський розвиток 2013 ООН за 115 країнами світу.


Ключові слова


сприйняття особистої безпеки; крос-національні дослідження; регресійний аналіз; нелінійний регресійний аналіз; регресійні дерева

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Доклад о человеческом развитии 2013. Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном мире / [директор и основной автор Х. Малик]. – М.: Издательство «Весь Мир», 2013. – 203 c.

Human Development Report 2014. «Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience» / [director and lead author K. Malik] – Publisher: United Nations

Development Programme, 2014 – 226 p.

Бова А.А. Использование метода группового учета аргументов для изучения восприятия личной безопасности // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу

сучасного суспільства. Зб. наук. праць. Харків, 2014. – Випуск 20. – C. 111–115.