Фінансування журналу

Видавець

НТУУ “КПІ” ВПІ ВПК “Політехніка”

Свідоцтво ДК № 1665 від 28.01.2004 р.

03056, м.Київ, вул. Політехнічна, 14, корп. 15

NTUU “KPI” PPI PPC “Polytechnica”