Редакційна політика

Галузь та проблематика

Вісник НТУУ “КПІ”. Політологія. Соціологія. Право Публікує результати наукових досліджень та практичних розробок у сфері політичних, соціологічних та правових наук.


 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Політологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Соціологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Право

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Соціальна робота

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДОПОВІДІ НА ПЛЕНАРНОМУ ЗАСІДАННІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

ТЕЗИ УЧАСНИКІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Кожний рукопис рецензується науковцями на рівні докторів наук відповідного профілю зі складу членів редколегії журналу наукових установ України або інших країн.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Редакційна колегія

І.П. Голосніченко – д. ю. н., професор, завідувач кафедри господарського та адміністративного права Факультету соціології і права КПІ ім.  Ігоря Сікорського (головний редактор); П.В. Кутуєв – д. с. н. , професор, завідувач кафедри соціології Факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського (головний редактор); А.А. Мельниченко – к. філос. н., доцент, декан Факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського (заступник головних редакторів); А.С. Радей – к. філос. н. (відповідальний секретар); В.А. Мисливий – д. ю. н., професор; В.С. Бакіров – д. с. н., проф., академік НАН України,  зав.  кафедри прикладної соціології, ректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; А.І. Берлач – д. ю. н., професор кафедри та адміністративного права Київського  національного університету  ім. Тараса Шевченка; І.Л. Бородін – д. ю. н., професор, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Національного авіаційного університету;  Ю.С. Ганжуров –  д. політ. н., професор кафедри видавничої справи та редагування ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського; А.П.  Горбачик  – к.фіз.-мат. н., доц., декан факультету соціології КНУ ім. Т. Шевченка; Є.І. Головаха  –  д. філос. н., професор, зав. відділом методології та методів соціологічних досліджень Інституту соціології НАНУ; Д.І. Голосніченко – д. ю. н., професор кафедри адміністративного права Факультету соціології і права КПІ ім.  Ігоря Сікорського; Т.О. Гуржій – д. ю. н., старший науковий співробітник, завідувач кафедри комерційного права Національного торговельно-економічного університету; В.М. Денисенко  –  д. політ. н.,  проф., зав. кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ ім. І. Франка; С.О. Макеєв  –  д. с. н., проф.,  зав. відділом дослідження соціальних структур Інституту соціології НАНУ; О.Г. Злобіна  – д. с. н., проф., зав. відділом соціальної психології Інституту соціології НАНУ; Н.В.  Костенко  –  д. с. н., проф., зав. відділом соціології культури та масових комунікацій Інституту соціології НАНУ; О.О. Кравчук – д. ю. н., доцент кафедри господарського та адміністративного права Факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського; І.О. Кресіна – д. політ. н., професор; В.М.  Кулик – д. політ. н., головний  науковий співробітник відділу етнополітології  Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України; О.Д. Куценко – д. с. н., професор, завідувач кафедри соціальних структур і соціальних відносин Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка; А.А. Козловський – д. ю. н., професор, завідувач кафедри конституційного та адміністративного права Національного транспортного університету;  Є.Д. Лук’янчиков – д. ю. н., професор; Б.В. Новіков – д. філос. н., професор; В.М. Ніколаєвський – к. філос. н., професор; С.Ю. Римаренко – д. політ. н., професор; А.О. Ручка – д. філос. н., професор; Л.Є.  Смола – д. політ. н., професор кафедри видавничої справи та редагування ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського; Л.Г. Сокурянська – д. с. н., професор; О.В. Соснін – д.  політ. н., професор; В.І. Судаков – д. с. н., професор; О.А. Фісун – д. політ. н., професор; Л.М. Хижняк – д. с. н., професор; Н.М. Цимбалюк – д. с. н. , професор.

МІЖНАРОДНИЙ СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

Степанов Є.І. – д. філос. н., професор, головний науковий співробітник  Інституту соціології  РАН, Президент Міжнародної Асоціації конфліктологів, Москва, РФ; Джеффрі К. Александер – професор соціології Йельського університету, США; Г. Дерлуг’ян – PhD з соціології, професор соціології та публічної політики філіалу Нью-Йоркського університету в Абу-Дабі, ОАЄ; Є. Калюжнова – к. е. н., професор університету м.  Редінг, Велика Британія, Директор Центру Євроазійських досліджень; С. Вітмор – PhD  з політології, університет Оксфорд Брукс, Велика Британія; Ч. Сонг – PhD з політології, викладач університету м. Окленд, Нова Зеландія; Пітер Г. Соломон – професор політології, права та кримінології  університету м. Торонто, Канада; Абель Полезе – Ph.D. in Social Sciences, старший науковий співробітник, Інститут політичних наук та врядування, Талліннський технологічний університет, Таллін, Естонія; Пал Тамаш – Ph.D. in  Sociology, професор соціології Університету Корвінус, Будапешт, Угорщина; С.О. Нефьодов – к. фіз.-мат. н., д. істор. н., професор Уральського федерального університету, Єкатеринбург, РФ; А.В.  Коротаєв – д. іст. н., завідувач Лабораторією моніторингу ризиків соціально- політичної дестабілізації Науково-дослідного університету «Вища школа економіки», Москва, РФ; М.А. Шабанова – д. с. н., проф., зав кафедри соціально- економічних систем та соціальної політики Науково-дослідного університету «Вища школа економіки», Москва, РФ; Кімітака Мацузато – професор політичних наук Токійського університету, Японія; Моніка Еппінгер – PhD з антропології, викладач соціології права Університету міста Сент-Луїс, США; Дон Калб  – PhD в галузі антропології, професор і завідувач кафедрою соціології та соціальної антропології Центрально-Європейського університету, Будапешт, Угорщина; Йоанна Конечна-Саламатін – PhD з соціології, асистент-професор соціології Варшавського університету, Варшава, Польща; Войцех Рафаловські – PhD з соціології, асистент-професор соціології Варшавського університету, Варшава, Польща; Джордан Ганс-Морзе – PhD з політології, асистент-професор політології Північно-Західного університету, Еванстон, США; Андраш Бозокі – PhD з політології, професор політології Центрально-Європейського університету, Будапешт, Угорщина; Ерік С. Райнерт – PhD з економіки, професор технології управління та стратегій розвитку, Талліннський технічний університет, Таллінн, Естонія; Кріс Вестон – PhD з економіки, Президент «Вестон консалтинг», Варшава, Польща; Ірина Суріна – доктор соціологічних наук, професор, Поморська академія, Слупськ, Польща; Н. М. Зарубіна – філос. н., професор кафедри соціології Московського державного інституту міжнародних відносин (університету) МЗС РФ; Ясюк Ева – к.ю.н., Перший проректор Вищої торгівельної школи в Радомі, Польша.

 

Періодичність публікацій

Періодичність видання - 4 номери на рік.